Energiat toodetakse üha rohkem meie kõikide tagahoovides. Tuulikud on juba mõnda aega eksisteerinud rannikupildis ning eelmisel aastal kasvas hüppeliselt ka päikeseenergia tootmise osakaal Eestis. Siiani on aga taastuvenergia tootjateks olnud ettevõtted või eramajapidamised, kuigi mujal maailmas on levinud ka kogukondlik energia tootmine. Energiaühistu abil saab iga inimene koos teiste taastuvenergia entusiastidega hakata ühiselt energia tootjateks. 

Ühistuline liikumine pole eestlastele oma olemuselt võõras, on ju meil näiteks nii metsa-, piima- kui korteriühistud, küll aga pole tänaseni energiaühistuid loodud. Samas võib olla aga väga hea momentum ühistulist energiatootmist proovida, sest ka ülemaailmsed megatrendid toetavad seda. Taastuvenergia on muutunud taskukohaseks ning tehnoloogilised lahendused kättesaadavaks ning kogukondlik tegevus on moes, vaatame kasvõi tänavafestivalide, kohvikutepäevade või tärkavate kogukonnaaedade hulka me ümber. Meie inimesed on  võimelised asju koos ära tegema küll, iseäranis ühise kasu nimel. Megatrendidest rääkides ei saa mööda minna ka rohepöördest, ning taastuvenergiasse investeerides saab iga inimene ise panustada, et reaalselt tõsta taastuvenergia osakaalu. Energiaühistusse on oodatud ka need investorid, kel on taastuvenergia pargid juba kas olemas või kes ei saa mistahes põhjusel neid oma elamise või ettevõtte lähedale rajada. 

Energiaühistu on mudel, mis aitab rohepöörde reaalselt ka ellu viia, kaasates kõiki ja tootes energiat seal, kus see ka sobib nii tehniliselt, majanduslikult kui ka visuaalselt, seejuures kohalike soove arvestades. Ei tasu unustada, et ühistuline vorm on demokraatlik ning võimaldab osaleda kõikidel kogukonna liikmetel, seejuures saab panustada nii oma raha kui ka ajaga. Seetõttu usume, et  kogukondlikel taastuvenergia elektrijaamadel on nö suures energeetikas oma koht. 

Aga kust alustada ja kuidas jõuab üks kogukond ise energia tootmiseni? Just sellest Arvamusfestivalil räägimegi. Fokuseerime sellele, mis kasu kogukonnad ise energia tootmisest saavad, millised on nende ootused ja senised kogemused. Ka edaspidi võib ettevõte või eraisik iseendale oma tuule-või päikesepargi püsti panna, kuid koostegemisel on omad eelised. Energiaühistu koondab endas energeetikateadmised, mistõttu ei pea olema elektriinsener, et omada elektrijaama. Lisaks saab koos tehes võita efektiivsuselt, sest ühiselt saab projekte odavamalt ja kiiremalt ellu viia. 

Maa ala arutelu „Mis on energiaühistust kogukonnale kasu?“ korraldab sel kevadel asutatud Energiaühistu. Energiaühistu on grupp inimesi, kes viivad koostöös ellu taastuvenergia projekte. Kui ühistu loomisel oli asutajaid 36, siis nüüd, paar kuud hiljem, on Energiaühistus juba 68 liiget. Energiaühistu on oma Eestis uudse mudeliga valitud ka Accelerate Estonia finaali, kus tuuakse kokku idufirmalik mõtteviis avaliku sektoriga, et testida, valideerida ja rakendada lahendusi globaalsetele väljakutsetele.

Räägime Arvamusfestivali Maa alal kogukondlikust energiatootmisest!
Laupäeva, 14 augusti hommikul kell 10.00

Märt Helmja
Energiaühistu juht