Aruteluala korraldamise kulud

Aruteluala tehniline ülesehitus ja disain peab vastama aruteluala eesmärkidele ja Arvamusfestivali üldisele ala ja õhustiku kontseptsioonile. Ala ülesehituse planeerimisel soovitame esmalt selgitada välja ala täpne asukoht, seda külastada ning pidada nõu festivali ala ja õhustiku tiimiga, et leida parimad lahendused. Seejärel on sobiv aeg küsida vajalikeks töödeks pakkumisi ja leida teenuseosutajad.

Soovime, et festivali ala oleks:

 • avatud ja õhuline
 • keskkonnasõbralik
 • heledates ja rahustavates toonides
 • võimalikult väheste turundussõnumitega
 • turvaline ja sõbralik

Arvamusfestival tagab omalt poolt:

 • arutelualale suunavad viidad
 • elektrivalmiduse
 • ligipääsu joogiveele
 • kõik mobiilsidevõrgud, mis on osaliselt kaetud lisatugijaamadega

Kõik muud kulud kannavad aruteluala korraldamise eest vastutavad organisatsioonid.

Peamised ala ülesehitusega seotud kulud:

 • helitehnika rent ja helitehniline teenindamine
 • telk või varjualused
 • istumisalused, toolid, tekid jms
 • vajadusel madal lavapoodium
 • dekoratsioonid ja ala disain

2020. aastal oli aruteluala kulu ühe päeva kohta keskmisel 1300–3000 eurot, sõltuvalt ala tehnilisest keerukusest. See ei sisalda ala korraldustiimide muid kulusid nagu majutus, toitlustus, transport jmt.

Arvamusfestivali tasulised lisateenused

 1. Aruteluala helitehniline lahendus ja heliteenindus. Pakett, mis sisaldab kogu helivõimenduseks vajalikku tehnikat, helisalvestust ja helitehniku tööd kahel päeval, maksab lihtsama lahenduse puhul 600 eurot. Täpsema hinnapakkumise saamiseks palun pöörduge Kristjan Kirspuu poole:  kristjan.kirspuu@gmail.com;  Tel: 56678927
 2. Aruteluala korraldajatele ruuterid kiirema internetiühenduse tagamiseks. Hind sõltub ala asukohast ja ühenduse kiirusest.
 3. Aruteluala ülesehitus – piiratud hulgal arutelualadele suudame pakkuda ala ülesehitust ja kujundust. Teeme vastavalt korraldaja soovidele ja võimalustele selleks eraldi pakkumise. Selleks võtke palun aegsasti ühendust.

Täpsema pakkumise kontakt: Maiko Kesküla, e-post maiko@arvamusfestival.ee Tel: 56675859 Mida varem oma soovid teele saadad, seda parem!

Koostöö ja kulude jagamine

Arvamusfestivali kogemus näitab, et mitme organisatsiooni koostöös sündinud ala puhul on üheks eeliseks kulude jagamise võimalus. Kuidas täpselt kulud jaotatakse, on ala korraldajate omavaheline kokkulepe. Soovitame see teema varakult läbi arutada ning kokkulepped ka kirja panna.

Ühepäevaste arutelualade korraldajatel soovitame teha ala ülesehitamisel ja kulude katmisel koostööd teisel päeval samal alal arutelusid korraldavate organisatsioonidega. Eriti oluline on, et ala varjualune/telk oleks sama mõlemal päeval. Ühepäevaste alade asukohad ning päevade jaotus selgub hiljemalt aprilli lõpuks. Alade kuraatorid aitavad alajuhid omavahel kokku viia.

Mida teha, kui raha ei ole?

Juhul, kui mõni arutelu korraldaja (nt eraisik) ei saa rahaliselt panustada, on tal võimalus kokkuleppel teiste ala korraldajatega ala ülesehitust ning edukat toimimist toetada ka muul viisil.

Mõned näited:

 • alajuhi rolli võtmine ja koostöö juhtimine;
 • ala kommunikatsiooni korraldus;
 • ala ülesehituse ja disaini koordineerimine (ala eripära toetavate loovate lahenduste leidmine jmt);
 • Aruteluala toetajad

Aruteluala võib otsida endale toetaja, kuid tema nähtavus alal peab olema kooskõlas festivali ruumikujunduse kontseptsiooniga (vt järgmine leht).

MTÜ Arvamusfestival ise otsib festivalile suurtoetajaid ja alatoetajaid, kes osaliselt katavad festivaliala ülesehitusega seotud kulud. Festivali toetajaid ning toetatud alasid toome esile Arvamusfestivali kommunikatsiooni- ja turunduskanalites. Toetajatega alade kuraatorid pakuvad ettevalmistusprotsessis rohkem tuge. Kui ala korraldajatel on läbimõeldud ettepanekuid, keda Arvamusfestival võiks kutsuda just nende teemaala toetajaks, palun saatke info kaspar.tammist@arvamusfestival.ee.