Kuidas aruteluala vastu huvi tekitada?

Arvamusfestivali korraldustiim hoolitseb selle eest, et inimesed festivalist teaksid ning Paidesse kohale tuleksid, jõudumööda tõmbame tähelepanu ka aladele ja aruteludele. Kogu mahukat aruteluprogrammi me aga tutvustada ei suuda. Usume, et teie oma ala asjatundjate ja eestvedajatena teate ise kõige paremini, kuidas oma sihtrühmadeni jõuda. Kasutage julgelt oma kanaleid, et oma aruteludest teada anda ja inimesi kohale kutsuda!

Keelesoovitused korraldajale

Arvamusfestival osales eesti keele aasta puhul Eesti keeletoimetajate liidu keeletoimetustalgutel. Selle ühe osana koostas keeletoimetaja Katre Ratassepp keelesoovitused arutelukorraldajatele. Soovitame neid julgelt kasutada kõigil, kes kas festivalil või kus tahes arutelusid korraldavad.

Soovitused aruteluala eestvedajatele

Soovitame ala korraldajatel omavahel varakult kokku leppida, kes kogu ala kommunikatsiooni eest vastutab ja kuidas ülesanded omavahel jagate.

 1. Palume luua ühe ühise Facebooki ürituse (event) kogu arutelualale (mitte aruteludele eraldi). Ürituse infosse märkige kõigi ala korraldajate nimed. Hea mõte on kõik korraldajad, kel olemas ka oma Facebooki leht, märkida kaasvõõrustajateks (co-host).
 2. Avalikus kommunikatsioonis soovitame kasutada kõiki teie organisatsiooni suhtluskanaleid nagu koduleht, Facebook, Instagram, Twitter, kirja-list-id, uudiskiri jne.
 3. Julgustame võtma ühendust ajakirjanikega, et oma alast ja aruteludest teada anda. Huvi äratamiseks tasub teemasid põneva või ootamatu nurga alt avada ka näiteks arvamuslugudes.
 4. Jäädvustage arutelude ettevalmistamise protsessi, jagage pilte, videoid ja muid emotsioone ka teistega, kasutades sotsiaalmeedias teemaviidet #arvamusfestival või #arvamusfestival2020.
 5. Kutsu kolleegid kohale! Tutvustage aruteluteemat näiteks organisatsiooni siseüritustel ja sisemistes kommunikatsioonikanalites ning kutsuge oma inimesi ja koostööpartnereid arutelul osalema.

Arvamusfestivali kanalid

Festivali tiim ootab, et et aruteluala kommunikatsiooni korraldavad ennekõike ala eestvedajad ise. Nii palju kui võimalik, püüame ka ise aruteludele ning aladele tähelepanu tõmmata, sest arutelud on festivali tuum! Arvamusfestival kasutab festivali kommunikatsiooniks peamiselt järgnevaid kanaleid:

 • koduleht
 • festivali paberkava Sõnarock
 • Facebooki leht ja üritus
 • Twitter
 • Instagram

Ala ja teema kirjeldus

Ootame ala ja iga arutelu kohta järgmist sisendit, mida kasutame Arvamusfestivali veebis ja paberkavas:

 • pealkiri
 • lühitutvustus
 • arutelujuhi nimi (ja tiitel)
 • osalejate nimed ja tiitlid
 • aruteluvormi kirjeldus
 • keel
 • toimumisaeg
 • arutelu korraldavad organisatsioonid ja vähemalt ühe vastutava korraldaja kontaktid

Palume antud tähtajast kinni pidada! Ainult nii saame tagada, et sarnasel teemal ei toimu arutelusid üheaegselt ning arutelude info jõuab festivali paberkavasse Sõnarock, mida kohapeal kõigile külastajatele jagatakse.

Festivali kava avalikustame suvel festivali kodulehel ja sotsiaalmeedia kanalites.

Tutvustav tekst olgu lühike ja lööv (neli-viis lauset, kuni 500 tähemärki), pealkiri maksimaalselt 90 tähemärki.

Kirjeldus võiks vastata küsimustele:

 • mis on arutelu eesmärk?
 • kellele on arutelu mõeldud?
 • miks see peaks sihtrühma huvitama?
 • mis on peateema ning kaks-kolm alateemat?
 • milline on aruteluvorm?
 • kas see kutsub osalejaid kaasa mõtlema ja rääkima?
 • mida plaanite arutelu tulemustega teha peale festivali?

Palume panna võimalikult täpselt kirja ka arutelujuhi ning arutlejate nimed ning tiitlid (viimased avaldatakse veebilehel, mitte trükises).

Kui arutelu toimub inglise või vene keeles, siis ka kirjeldused peaksid olema samas keeles (eesti keelde tõlkida ei ole vaja).

Aruteluala üritus Facebookis

Palume luua ühe ühise Facebooki ürituse (event) kogu arutelualale (mitte igale arutelule eraldi). Seda ka siis, kui alal on mitu korraldajat. Leppige omavahel kokku, kes ürituse loob ning kuidas seda haldate. Festivali programmis on tavaliselt umbes 25 aruteluala, sama palju võiks olla ka üritusi. Aruteluala ürituse leht on hea kanal kõigi arutelude (ja seal osalejate) tutvustamiseks, teemaga seotud organisatsioonide nähtavaks tegemiseks ning muuks huvitavaks.
Arvamusfestivali 2020. programmi avaldame täismahus 7. juulil 2020, sinnakanti võiks ajastada ka oma aruteluala ürituse loomise.

Aruteluala Facebooki ürituse sisustamine on teie enda looming ja meie mingeid piire ette ei sea. Kui teie ürituse lehele on tekkinud sisu, mida sooviksite ka Arvamusfestivali Facebooki lehel jagada, siis andke sellest meile teada Facebooki sõnumites ja võimalusel anname omalt poolt hoogu! Väga on oodatud visuaalne materjal, mis tähelepanu köidab: videod, fotod, sõnapilved, koomiksid jne.

Facebooki ürituse kaanepilt ja nimi

Soovitame kasutada kujunduses teie organisatsiooni või teemaga seotud kaanepilti (cover). Palume lisada pildile Arvamusfestivali logo järgides Arvamusfestivali CVI-d ehk kujundusreegleid.

Ürituse nimi olgu võimalikult lühike ja täpne, välja tuleks tuua seos Arvamusfestivaliga.
Näiteks: Arvamusfestivali Õpiorg, VUNK innovatsiooniala@Arvamusfestival, NO99 Tantsulaager: Arvamusfestivali eri.

Arvamusfestivali sümboolika failid on siin.

Hoiame ühist joont Arvamusfestivali sõnavaras!

 • Arvamusfestivalil on alad, mitte lavad, telgid, platsid.
 • Meil on aruteludes osalejad/arutlejad, mitte esinejad ja kuulajad.
 • Me arutleme või arutame, mitte ei vaidle.

Palume reklaamides ja infotekstides ka sellele tähelepanu pöörata. Arvamusfestivali toimetajad võivad teha trükises ja veebikavas vajadusel muudatusi.