Demokraatiatrenn

 

 

Demokraatiatrenn (Democracy Fitness) on aktiivne treeningprogramm, kus tugevdatakse demokraatia arenguks vajalikke “lihaseid” nagu aktiivne kuulamine, suuline eneseväljendus, erimeelsus, kaasatõmbamine, kompromiss, empaatia, oma arvamus, aktivism. Iga lihase treenimiseks kulub 30 minutit. Treeningkava on välja töötanud taanlased Trine Demant, Zakia Elvang ja Kathrine Krone ning esimene treening toimus 2017. aastal Taani arvamusfestivalil Folkemøde. 

Eestisse on Demokraatiatrenni toonud Arvamusfestival. Üle Eesti tegutseb üle kümne demokraatiatreeneri, keda saab kutsuda treeningut läbi viima koolidesse, organisatsioonidesse, konverentsidele, suve- ja talvepäevadele, aga miks mitte ka sünnipäevadele. Uuri lisa ja kutsu meid külla emailitsi maiu.lauring@arvamusfestival.ee 

Taavi Tamkivi, Dataminer CEO: “Demokraatiatrenn on suurepärane kombinatsioon heast ajaviitest ja mõtestatud tegevusest. Trenni ei ole liiga suur pingutus, kuid samal ajal on see põnev enesearendamine ja mugavustsoonist välja minemine. Väga põnev on ka kõigi nende erinevate demokraatia musklite teadvustamine – need kõik on meis olemas ja igapäevaselt kasutuses, kuid kui treenitud ja teadvustatud me nende olemasolust oleme? Trennisõbrana soovitan kindlasti kõigil lisaks kehamusklitele ka demokraatiamuskleid trimmida!”

Milliseid lihaseid treenime?

Kõik me näeme maailma, elu ja inimesi selles veidi erinevalt ja seepärast on eriarvamusele jäämine vägagi loomulik. Mõistagi on mugavam ja turvalisem tihti teistega nõustuda, et targu võimalikku konflikti vältida. Kui oskame aga erinevaid arvamusi austada, üksteist kuulata ja seisukohti arutada, aitab see konflikte ära hoida ning liikuda just erimeelsusi mõistes lahendusteni.


Debatid ja arutelud, kus inimesed väljendavad erinevaid arvamusi, viivad ühiskonda edasi. Kui keegi ei oskaks oma seisukohta väljendada ning tal poleks ka arvamust, sureks demokraatia välja. Iga teema ja küsimuse osas ei pea oma arvamust olema ning on selge, et arvamused muutuvad – eriti kui saad uut teadmist või oled saanud argumente testida. 


Muutus algab inimestest, kes teevad midagi teistmoodi, mõtlevad teistmoodi. Üksi ei jõua aga kaugele – mida suuremat muutust soovime, seda enam on teisi kampa vaja. Kaasatõmbamise muskel annab jõu tuua rohkem inimesi oma ideede ja algatuste juurde, aga ka oskuse olla eestvedajatele toeks nende ideede elluviimisel.


Demokraatia ei ole staatiline, vaid võtab pidevalt uusi vorme, areneb ja muutub vastavalt sellele, kuidas me kodanikena tegutseme. See tähendab, et mitte üksnes ei mõtle ega räägi demokraatiast ja selle väärtustest, vaid päriselt tegutseme! See sõltub me võimekusest aktiivselt osaleda ning ühiskonnaga osalemise kaudu suhestuda.


Demokraatlikus ühiskonnas on kõigil hääl, õigus seda kasutada ning võimalus olla kuuldud. Parimate otsuste aluseks on dialoog. Selleks, et dialoogis osaleda, on vaja julgust tõusta, avada suu ning oma seisukoht välja öelda. Samuti on tarvis enesekindlust uskuda, et öeldu on oluline ning kuulajate seas on neid, kes tahavad kuulata.


Demokraatlikus ühiskonnas on vaja kuulata, sest ainult nii saame üksteisega arvestada ja vastastikku õppida, leida probleemidele paremaid lahendusi ja samal ajal ühiskonnas sidusust kasvatada. Inimesel on ikkagi ainult üks suu, aga kaks kõrva – eks seegi viitab, et võiksime kuulata kaks korda nii palju kui räägime.


Demokraatlikus ühiskonnas on igaühel hääl. Selle kasutamiseks on oluline olla empaatiline teiste inimeste seisukohtade suhtes, et mõista, miks nad midagi teevad. Kel empaatia tugev, on avatud, tolerantne ja suuremeelne. Empaatilisena on palju lihtsam hoida ära erimeelsusi, tühist ärritumist ja eelarvamusi.


Arvamuste ja vaatenurkade paljususest võidame kõik, kuid mida rohkem on arvamusi, seda keerulisem on ka otsusteni jõuda. Head on sellised otsused, mida võimalikult paljud toetavad, isegi kui selleni jõudmiseks peab keegi enda vaatenurgast veidi eemale nihkuma. Kui aga mõned ühiskonnarühmad tunnevad, et neid koheldakse halvasti või ei võeta kuulda, on tegemist halva kompromissiga. Hea kompromiss suurendab ka ühtsustunnet ja kuuluvust.


Miks me seda teeme?

Demokraatia on valitsemisvorm, mille tunnuseks on kodanike osalemine poliitikas, erinevate huvide ja vajaduste tasakaal ning kodanikuõiguste austamine. Arvamusfestival aitab tugevdada osalusdemokraatia tervist. Osalusdemokraatias oodatakse oma arvamust ja selle väljendamist kõigilt huvitatud inimestelt. Demokraatiatrenn aitab teadvustada ja tugevdada demokraatias vajalikke oskusi. Usume, et demokraatia tugevuse saladus on demokraatiatrenn!

Video: Democracy Fitness

Demokraatiatrenni toetavad Advocate Europe ja Demokratiscenen. Treeningprogrammi jõudmist Arvamusfestivalile ja Eesti koolidesse toetas 2019.aastal Põhjamaade Ministrite Nõukogu. Aitäh!

Foto: Democracy Fitness

2019-21 toetab trenne Aktiivsete Kodanike Fond: