Turvalisus

Kuigi festivali alal on tagatud üldine turvateenus, vastutavad oma inventari ja asjade säilimise eest aruteluala korraldajad ise. Seega palume oma asjadel silma peal hoida ja suhtuda sellesse heaperemehelikult.

Festivali alal on mehitatud valve kolmapäeva, 12. augusti õhtust kella 18.00st kuni pühapäeva, 16. augusti hommikul kell 12.00ni.

Soovitame tehnika kindlasti ööseks katta, võimalusel telgi seinad kinni tõmmata. Turvakaalutlustel palume väiksema helitehnika tõsta autosse või siseruumidesse.

Inventari järelvalveta jätmine!

  • Palume mitte jätta tehnikat või inventari ilma järelvalveta enne või pärast mehitatud turvateenuse aega! Kui see on teie jaoks logistilistel põhjustel möödapääsmatu, teavitage korraldajaid (staapi) või festivali turvajuhti Kaspar Tammistit (+372 5801 0018).
  • Arutelualade korraldajate poolt festivalile toodud tehnika ja inventari eest vastutab iga aruteluala korraldaja ise.

Soovitame kokku leppida aruteluala korraldajatel ja arutelujuhtidel omavahel täpselt kokku leppida, kes vastutab heakorra eest arutelude ajal ja vahepeal. Üldjuhul on selleks ala juht või selle organisatsiooni/korraldustiimi esindaja, kelle arutelu parajasti toimub.

Plakatid ja infostendid on hea vahend teabe levitamiseks. Provokatiivse või viha õhutava sisuga materjalid on korraldajal õigus alalt eemaldada.

Lisainfo:
Maiko Kesküla
Arvamusfestival
Festivaliala ja -õhustik
Tel: +372 5667 5859
e-post: maiko@arvamusfestival.ee