Enne festivali

Aruteluala programm on ühe- või kahepäevane. Päevade hulk sõltub sellest, mitu arutelu alal kokkuvõttes toimub. Esialgne aruteluala koosseis ja arutelude valik jõuavad arutelude korraldajateni märtsi alguses. Pärast seda võib arutelude jaotuses ning asukohtades toimuda vähesel määral muutusi, iseäranis siis, kui mõnda arutelu kutsutakse meediaalale. Väga mastaapseid muudatusi alade koosseisus ning mahus püüame vältida.

Ühel päeval peaks toimuma kolm-neli arutelu, mille pikkus sõltub valitud aruteluformaadist (enamasti 1–1,5 tundi). Soovitame jätta arutelude vahele pikemad pausid. Varasem kogemus näitab, et nii saavad külastajad omavahel aruteluga tekkinud mõtteid ja kontakte vahetada, teemaala korraldajatel seevastu on võimalus rahulikumas tempos ettevalmistusi teha ja saada osa Arvamusfestivali inspireerivast õhustikust.

Aruteluala täispika päeva kestus on 7,5 tundi – kl 12.00–19.30. Arutelualade programm peab mõlemal päeval olema lõppenud kella 19.30ks. Kokkuleppel Arvamusfestivali tiimiga võib alustada ka varem kui kl 12 või teha pikemaid või lühemaid arutelusid. Õhtuti kl 20.00 jätkub festival kultuuri- ja meluprogrammiga ning ööaruteludega. Ühel õhtul kl 20.00 toimub traditsiooniline parlamendierakondade esimeeste debatt.

Ühepäevase aruteluala korraldajatel on võimalik anda esmakohtumisel kuraatoriga edasi oma päevaeelistus. Võimalusel võetakse seda arvesse, kuid paraku eelistatuimat päeva garanteerida ei ole võimalik. Külastusstatistika näitab, et kahel festivalipäeval ei ole üldjuhul erinevust, üks suurimaid külastatavuse mõjutajaid on ilm. Arutelualade jaotus kahel festivalipäeval selgub tavaliselt aprillis.

Järgnevate linkide tagant või menüüst KORRALDAJALE näed põhilist olulist, mis tasub läbi lugeda ja peale hakata juba märtsis.

  1. Aruteluala korraldamise kulud
  2. Aruteluala kujunduse ideed
  3. Ala tehniline ehitus (telgid, helitehnika jm)