Ala ehitamine

 

Aruteluala ülesehitus on iga aruteluala korraldaja(te) endi vastutada. Arvamusfestival tagab standardlahendusena igale arutelualale korrastatud ala ja eelnevalt kokkulepitud ala vajadusi arvestava mõistliku võimsusega elektriühenduse.

2021 ala tehniline kaart:

Aruteluala ülesehituse kontseptsioon peab vastama festivali üldise ala- ja õhustiku põhimõtetele. Selleks on:

  • avatus;
  • keskkonnasõbralikus;
  • heledad ja rahustavad toonid;
  • minimaalne reklaam ja turundussõnumid;
  • turvalisus ja kasutajasõbralikus.

Arvamusfestivali ala ja õhustiku meeskonnale kuulub selles osas lõppsõna, mis vastab nendele põhimõtetele ja mis mitte. Seega soovitame tungivalt aruteluala disainikontseptsioonid ning ideed ala- ja õhustiku tiimiga festivali eel kooskõlastada (soovitavalt juba enne tööde või teenuste tellimist). Seda eirates võib juhtuda, et augustis ala ülesehitusel tuleb kõige ebasobivamad elemendid alalt eemaldada.

Ala ülesehitusel soovime teilt minimaalselt järgnevat sisendit:

hiljemalt juuni kuu jooksul – kutsume Paidesse oma ala asukohta vaatama, soovime näha ala kontseptsiooni kirjeldust, paremal juhul ka jooniseid või plaane.

10. juuliks – elektrivõimsuse vajadus (KW) ning otsus Arvamusfestivali helitehnilise lahenduse kasutamise kohta. Liites kokku kõikide elektriseadmete maksimaalse elektrivõimsuse saate teada kogu ala elektrivajaduse.

1. augustiks – ala ülesehituse logistikaplaan ehk millal toimub ala ülesehitamine ja mahavõtmine.

NB! Aruteluala korraldajad vastutavad selle eest, et allolev info jõuab tehnika-telkide toojate jt vajalike kolmandate osapoolteni!

Kõik arutelualadega seotud ehitustööd ja demonteerimine toimuvad programmivälisel ajal. Arutelualade kokkupakkimine ja sellega seotud autode liikumine alal toimub pärast festivali sisuprogrammi lõppu.

  • Festivali aruteluprogramm reedel: 12.00–19.30
  • Festivali aruteluprogramm laupäeval: 11.00–21.30

Palume Arvamusfestivali meeskonnale hiljemalt 5. augustiks teada anda aruteluala ehitamisega seotud liikumistest – millal jõuavad Paidesse aruteluala ülesehitajad ning millal jõuavad ala korraldajad ise. Arutelualade korraldajaid võtavad kohapeal vastu üldjuhul nende kuraatorid.

Palume kõigil alade ülesehitusega aegsasti alustada. Suuremad ehitus- ja paigaldustööd palume ära teha juba neljapäeval, 12. augustil.

Aruteluala ülesehitus

Autoga ligipääs arutelualade ülesehituseks on ajaliselt piiratud.

Ligipääs reedel hommikul

NB! Autodega liikumise piirang kogu festivali alal hakkab kehtima reede (13. august) hommikul kell 10.00! See tähendab, et reedel kella 10.00ks peavad olema Vallimäelt, Paide keskväljakult ja mujalt festivali alalt  lahkunud kõik autod. Palume teha kõik transporditööd enne seda.

Ligipääs autoga reede õhtul

Arutelu korraldaja sissesõiduloaga on lubatud autoga ligipääs Vallimäele alates kella 22.00st, keskväljakule ja teistele aladele alates 21.00st. Sissesõit on lubatud ainult logistilistel vajadustel ja arutelualaga seotud inventari laadimiseks.

Ligipääs autoga laupäeva hommikul

Laupäeval algavad arutelud varem ja autod, mis sisenevad festivali alale arutelukorraldaja sissepääsuloaga, peavad alalt lahkuma hiljemalt 9.30ks Vallimäelt ning kella 10.00ks keskväljakult ning muudelt festivali aladelt.

Küsimuste korral pöördu Maiko Kesküla poole.  Tel: +372 5667 5859, e-post: maiko@arvamusfestival.ee.