Juunikuus leidis Bornholmi saarel aset taanlaste arvamusfestival Folkemødet, mida tutvustasime ka oma blogis. Korraldajate sõnul oli üritus kokkuvõttes edukalt korraldatud – festivalil sai näha ja kuulda nii tuliseid debatte kui ka nautida meelelahutuslikku programmi. Folkemødet’i üks korraldajatest Talita Elvang jagas meiega muljeid tänavusest festivalist.

Kuidas möödus selleaastane Taani arvamusfestival?
Kaunis Bornholmi saar oli kindlasti ideaalne asukoht ürituse toimumiskohana. See paik tõi kokku inimesed, kes igapäevaelus poleks ehk tutvunudki. Ja selles seisnebki meie festivali võlu – siin kohtuvad omavahel poliitikud, tippjuhid, ühingute ning fonde esindajad ja täiesti tavalised festivalist osa võtvad inimesed. Kõik need inimesed said kokku ühise eesmärgi nimel, hoida demokraatia tugeva ning jätkusuutlikuna. Üritus oli kokkuvõttes edukalt korraldatud – festivalil sai näha ja kuulda nii tuliseid debatte kui ka nautida meelelahutuslikku programmi.

AF_Taani folkemodet 2

Kas tänavune festival oli varasematega võrreldes kuidagi teismoodi?
Sel aastal võttis festivalist osa vähem poliitikuid, kuna ürituse toimumisaeg kattus valimisperioodiga, mistõttu paljud nendest jäid koju valijate hääli püüdma. See tekitas ka selle, et meediahuvi oli tunduvalt väiksem. Seevastu oli meil võimalus rohkem külalisi – MTÜd, organisatsioonid ja ettevõtted – vastu võtta. Festivalist võttis osa umbes 100 000 inimest, mis on sama suurusjärk nagu varasematel aastatelgi.

Millised olid kõige kuumemad teemad?
Kõige põletavamad teemad olid sel aastal väga ühiskonnakesksed. Arutleti võrdsusest, vastastikusest empaatiavõimest ning ühise koostöö tegemise mõjuvõimust ja selle tugevdamise vajadusest. Lauale toodi ka globaliseerumise, kliimamuutuste ja looduse hoidmise teema – mida nii kodanikud kui ka meie liidrid peaksid selles osas ette võtma ning kuidas tuleks meil käituda.

Loomulikult ei jäetud tähelepanuta ka demokraatiat puudutav arutelu, mida külastas väga suur hulk kuulajaid ja kus keskenduti eeskätt uutele partnerlussuhetele avaliku sektori, erasektori ja mittetulundusühingute vahel.

Veel üks kõrge tähelepanu all olnud teema käsitles Taanimaa äärealasid, kuna need on praegu suure pinge all, sest inimesed, eriti noored, kolivad sealt ära, elumajad jäävad tühjaks ja kodanikel puudub linnavalitsuste vastu usaldus.

AF_Taani Folkemodet 3

Juba kolmandat aastat valis Taani arvamusfestivali publik välja silmapaistvaima poliitiku, kel on parim dialoogivõimekus. Kes pälvis tunnustuse tänavu?
Dialogue Prize 2015 läks Ida Aukenile, kes on endine Taani keskkonnaminister. Ta suutis enda ja arutelul osalenute vahel luua ausa ning siira dialoogi, osates samal ajal ka publikut kuulata.

Mis on teie soovitused meile, Eesti Arvamusfestivalile?
Me loodame, et teie festival suudab debattide ja dialoogide kaudu ühendada kõiki kuulajaid. Sel aastal me Folkemødet’il nägime, kuidas arutelud tekkisid moderaatorite ja debateerijate vahel. Kuulajatel oli väga piiratud aeg küsimuste esitamiseks või arutelul kaasa rääkimiseks. Haarake võimalusest ning kaasake inimesi rohkem arutelude sisse!

Fotode autor: Rasmus Degnbol

Leave a comment