Sotsiaaltöötajate eneseabigrupp koguneb tänavu esimest korda Arvamusfestivalil, et arutleda selle üle, miks ei suuda sotsiaaltöötaja Eestis olla alati tugev, eetiline ja pakkuda vajalikku tuge. Ja kas alati üldse peabki aitama?

“Sotsiaaltöötajad tööpuudust kartma ei pea, küll aga kummitavad praktikuid töökoormuse maht, alamakstus ja ameti kõikuv maine,” ütles heaoluala üks eestvedajatest ja SOS Lasteküla kommunikatsioonispetsialist Ave Schmidt. Üsna sarnased võivad olla nende inimeste mured, keda seadus kohustab hoolt kandma oma lähedaste eest ilma õiglase toetuse ja abita, murdumise ja taluvuse piiril. Selliseid inimesi on Eestis üle 100 000 ehk arvestatav osakaal meie elanikkonnast. Arutelul “Kes tasub omastehooldaja vaeva?” lahatakse omastehooldajate probleemide erinevaid tahke.

Heaoluala programmi lõpetab arutelu “Kus läheb aitamise piir?”, kus küsitakse kriitiliselt – kas eluraskustesse võib sattuda igaüks meist ja kas alati peab aitama? “Mõned inimesed saavad eluraskustega omal jõul hakkama, teised aga sirutavad käe alkoholipudeli järele ja jätavad unarusse oma lapsed, lähedased, sõbrad ja muud kohustused. Kutsume kaasa mõtlema selle üle, milline on Eesti ühiskonna ja inimese tegelik seesmine valmisolek elu hammasrataste vahele jäänud inimest aidata, milline peaks oleme abi, kuidas säästa lapsi ja kas alati peabki aitama,“ selgitas Schmidt.

Aruteludesse on kaasatud hinnatud arvamusliidrid ja inimesed, kes räägivad oma lugusid ning jagavad isiklikke ning sügavaid elukogemusi. Mõttevahetused on avatud ning kõiki osalejaid oodatakse oma mõtteid ja arvamusi jagama. Alal on samuti mitmeid võimalusi töötada koos mõttekaaslastega gruppides.

Heaoluala loomisele on kaasa aidanud EKA tudengid, kes on ehitanud põnevad päikese- ja vihmakindlad koorikkatused ning mugavad istumisalused. Oluline, et heaolualal oleks kõigil hea ja mõnus olla!

welfare

Heaoluala arutelud toimuvad 15. augustil

12.30-14.00 Sotsiaaltöötajate eneseabigrupp: kas alandatud ja solvatud?
Sotsiaaltöötaja peab olema eetiline, tasakaalus ja tugev inimene – teda loobitakse meedias ning silmast-silma sopa ja süüdistustega. Siis, kui ta lapsed perest liiga vara või liiga hilja eraldab, kui memm Kapa-Kohilas on külmas-näljas ning kui joobes elanik räuskab sotsiaalmajas. Ja kui probleemidele nappide ressursside kiuste lahendus on leitud, ega siis tänama tulda. Tööpäevad on pikad, pinge ning vastutus suured, palganumber ja maine madalad. Samas eeldab amet erialast kõrgharidust ja pidevat enesetäiendamist, head närvikava ja mõistvaid lähedasi. Milliste lahendusteni suudab arutelus jõuda sotsiaaltöötajate eneseabigrupp?
Moderaator: Rünno Lass
Osalejad: Milvi Sepp, Eve Lääts, Rait Kuuse, Zsolt Bugarszki, Monika Haukanõmm, Tom Rüütel, Airi Mitendorf, Eike Käsi

15.00-16.30 Kes tasub omastehooldaja vaeva?
Omastehooldajatel on seadusjärgne kohustus pakkuda oma pereliikmetele ülalpidamist. Oma lapse, vanema või õe-venna hooldusvajaduse ilmnemisel langeb ka hoolduskoormus just omastehooldaja õlule, sest puudub valik otsustada teisiti. Omastehooldus on tasutamata töö, millel on töölepinguseaduses kirjeldatuga palju ühist. Ometi puudub omastehooldusel nii seaduslik kui ka ühiskondlik tunnustus. Omastehooldajad on üha suureneva hoolduskoormuse all, kuna puuduvad alternatiivid – hoolekandeteenuste kvaliteet ja kättesaadavus on ebaühtlane ja omastehooldajad on sotsiaalselt ja majanduslikult ebavõrdsel positsioonil.
Moderaator: Piip ja Tuut
Osalejad: Helmen Kütt, Ivar Paimre, Uku Torjus, Tõnis Vaik

17.30-19.00 Kust läheb aitamise piir?
Mõned inimesed saavad eluraskustega omal jõul hakkama, teised aga sirutavad käe alkoholipudeli järele ja jätavad unarusse oma lapsed, lähedased, sõbrad ja muud kohustused. Miks mõned murduvad, aga teised mitte? Kas murduda võib igaüks meist või juhtub see üksnes laiskade, mugavate ja rumalatega? Milline on Eesti ühiskonna ja inimese tegelik seesmine valmisolek elu hammasrataste vahele jäänud inimesi aidata. Kas üldse peab aitama ja millal kaotab aitamine mõtte? Kuidas säästa ja aidata raskustesse sattunud vanemate lapsi? Milline lahendus on lapsele kõige parem?
Moderaator: Georg Merilo
Osalejad: Katri-Evelin Kalaus, Elmet Puhm, Herdis Ojasu, Lada Raja

Täpsema festivali ajakava leiate siit: https://2021.arvamusfestival.ee/kava/

Tule ja märgi end ka osalema Facebookis: https://www.facebook.com/events/1676593109241006/

Leave a comment