AF_Eesti Energia

Eesti Energia toetab Arvamusfestivali, kuna peab oluliseks panustada ettevõtmisesse, mis arendavad inimeste mõtteerksust ja silmaringi, lootes, et sellised ettevõtmised muudavad Eesti paremaks.

„Olles energeetika valdkonnas Eestis liider – meil on oluline roll tööhõives ja riigi energiasõltumatuse tagamisel –, tajume vastutust ja peame vajalikuks ühiskonnas oluliste teemade arutamisele kaasa aidata ning ka ise kaasa rääkida,“ ütles Eesti Energia toetustegevuste- ja reklaamijuht Annika Lipstal. „On loomulik, et Eesti Energia panustab ettevõtmisesse, mis inimeste mõtteerksust arendab,“ lisas ta.

Lipstali sõnul seisneb Arvamusfetivali väärtus selles, et festivalil räägitakse ja arutletakse olulistel ja aktuaalsetel teemadel, olgu selleks kas turvalisus, haridus, väärtused, energia või hoopis midagi muud. „Festivalil tõstatuvad tähtsad küsimused ja teemad, mis on sageli päevapoliitikast kõrgemal,“ sõnas Lipstal. „Erinevaid vaateid kuulates, enda omi esitades ja nende üle diskuteerides avardub kõigi festivalil osalejate silmaring. Kõike seda arvesse võttes on Arvamusfestival oluline ja tänuväärt üritus,“ leidis ta.

Selleaastasel Arvamusfestivalil on osalejatel võimalus osaleda rekordarvul aruteludel, festivali laiast teemaderingist leiab pea igaüks endale huvipakkuvad. „Energiaettevõttena soovitame kindlasti kuulata energiaalast arutelu, sest sealsed väljakutsed on suured ja arengud väga kiired,“ ütles Lipstal. Tema sõnul jäävad teistest enam kavas silma ka julgeolekuteemalised debatid, migratsioonialased arutelud ja ettevõtlusteemad.

Kuna tugev ja kaasamõtlev ühiskond on ka tugeva riigi alus, peab Eesti Energia Arvamusfestivalil osalemist oluliseks väljundiks igaühele. Küsimusele, millised on aga Eesti Energia ootused festivalile, vastas Lipstal, et ennekõike ootab ettevõte Arvamusfestivalil mõtteselgust ning argumenteeritud seisukohti olulistel teemadel. „Loodame, et Eesti muutub tänu sellistele üritustele paremaks!“

Leave a comment