Täna allkirjastasid Paide Gümnaasiumi avaaktusel heade kavatsuste koostöölepingu Arvamusfestivali eestvedaja Kaspar Tammist ning Paide Gümnaasiumi direktor Margo Sootla.

Kaht organisatsiooni tugevalt kokku siduva koostöö eesmärk on luua uut väärtust mõlemale osapoolele ning selle kaudu ka kohalikule kogukonnale, olles eeskujuks kogu Eestile laiemalt. Põnevate valikkursuste väljatöötamise kõrval keskendub koostöö ka kooli argumenteeritud juhtimise ja head arutelutava järgiva kooli- ja suhtluskultuuri arendamisele.

„Koostöökokkulepe Paide Gümnaasiumiga tundub mulle üks tähtsamaid verstaposte Arvamusfestivali üheksa-aastase eluea jooksul,” ütles Kaspar Tammist. „See on oluline ja samas nii loogiline samm. Oleme kogu meeskonnaga õnnelikud, et see on sündinud ning anname enda poolt tugeva panuse, et kõik kirjapandu saaks teoks. Tahame kohalikku kogukonda tagasi anda ja loodame selle vilju lõigata juba järgmisel aastal.”

Koostöö eesmärkideks on hea arutelutava juurutamine osana kooli juhtimispõhimõtetest, koolikultuurist ja igapäevaelust;  argumenteerimis- ja suhtlusoskusi arendavate valikkursuste pakkumine ja arendamine; festivaliprogrammis loodud audio- ja videomaterjali kasutamine õppevahendina; kogukonnapraktika läbimine festivali meeskonnas ja koostöös festivalil 21. sajandi oskuste teemalise aruteluala korraldamine.

Ka direktor Margo Sootla rõõmustas eesseisva koostöö üle. „Mul on väga hea meel, et loome Arvamusfestivaliga Paide Gümnaasiumi õpilastele  täiendavaid võimalusi suhtlus- ja argumenteerimisoskuse, kriitilist mõtlemise, probleemide lahendamise ja koostööoskuste arendamiseks. Arvamusfestivali partnerina saame olla festivali mõtte kandjaks aastaringselt,” ütles mees. „Koostöö annab õpilastele võimaluse juba õpingute ajal kaasa rääkida ning osaleda muutuste ellukutsumises, et meid ümbritsevat keskkonda igas mõttes paremaks vormida.”

Arvamusfestival peab väga oluliseks suuremat seotust noortega ning ka kohaliku kogukonnaga ja näeb õpilastes olulist järelkasvu festivali korraldajatele ja külastajatele.  Koostöö tulemusena mõjutavad gümnaasium ja festival koos positiivselt linna tulevikku ning hea arutelukultuur saab osaks kohalikust identiteedist ja arenguloost.

Kümnes Arvamusfestival toimub 2022. aasta 12. ja 13. augustil Paides.