TikTok on alates 2020. aastast kuulsust kogunud sotsiaalmeedia platvorm, mille populaarsuse kasvul ei paista olevat piire. Sealne sisu on kiires ja lihtsas videoformaadis, mida tihti täiendab ka mõni muusikaline pala. Arvamusfestivali Teadusala toob teieni viis head põhjust, miks viia teadus just TikToki.

  • Suur vaatajaskond ja võimalus jõuda tuhandete eestlaste ekraanile

TikToki kõige suurem kasutajaskond on 10 – 20-aastased noored, mis tähendab, et platvorm on eriti tõhus just noortele suunatud teaduskommunikatsioonis. Kuigi formaat on lühike, on TikTok niivõrd kaasahaarav, et keskmine kasutaja veedab seal päevas 52 minutit. Algoritmi tööpõhimõtte järgi jõuavad eestikeelsed videod eelistatult kohalike kasutajate ekraanidele mis tähendab, et tõenäosus video heaks levikuks on suur.

  • Lihtne ja kiire sisu

Kui sinu taskus on nutitelefon, läheduses ligipääs internetile ja teadmised, mida jagada, oled saavutanud kõik vajalikud eeldused, et alustada videote tegemisega TikToki. Platvormi populaarsuse ja võlu taga on videote võrdlemisi lihtne teostatavus (ei eelda suure produktsioonide videote tegemist), mis loob vaatajaga personaalsema kontakti. Lihtne jagamine loob soodsa keskkonna ka enda sõnumi laialdaseks levikuks.

  • Vajadus teaduspõhisuseks

2020. aasta 13. märtsil, mil WHO poolt kuulutati välja pandeemia olukord, algas ka infopandeemia sotsiaalmeedias. Twitteris tehtud postitused saavutasid rekordilised jagamise numbrid. TikToki äpi allalaadimine suurenes sel perioodil lausa 58%. Infopandeemia üheks möödapääsmatuks osaks kujunesid ka valeuudised ja -info, mis külvas palju segadust. Üheks kuulsamaks näiteks oli Tallinna lukku panemine. Teabe ülekülluses on aga oluline pakkuda teaduspõhist teavet, et infotulvas paremini orienteeruda. Selleks, et teaduspõhine maailmapilt leviks ka noorte seas, tuleb teadus nendeni viia kanalites, mis leiavad laialdast kasutust, mitte sinisilmselt lootma jääda, et leitakse ise juhuslikult tee teadusportaalideni.

  • Võimalus otsesuhtluseks

Teaduskommunikatsioon on globaalses kriisis omandanud väga olulise rolli ning seda vajadusest saada kiirelt ja operatiivset infot. Erinevad sotsiaalmeedia platvormid on andnud selleks suurepärase võimaluse ning seda mitte ainult kirjalikus, vaid ka videovormis. Lühivideo annab võimaluse selgitusteks lihtsas vormis ja viisil, mis on hästi arusaadav ja edastatav. Kõigile teadusega tegelevate inimestele tuleb kindlasti kasuks oskus edastada enda sõnum lühidalt ja konkreetselt (mida lühivideo formaat eeldab). Sotsiaalmeedia platvormide strateegiline kasutamine loob efektiivse kanali eesmärgistatud teaduskommunikatsiooniks.

  • Inspiratsioon kogu maailmast

TikToki platvormi on aktiivselt kasutusse võtnud juba mitmed teaduspõhised sisuloojad üle kogu maailma ning käsitlevate teemade ring on lai. Endale leiavad uut ja huvitavat nii geneetikast, merebioloogiast kui ka kosmosest ning füüsikast huvituvad noored. Puudu ei jää ka plahvatusohtlikest katsetest, köögilaual tehtud eksperimentidest ja peadpööritavatest teadusfaktidest. Välismaisest tegijatest on ühed kõige populaarsemad Institute of Human Anatomy, StarTalk ja Coolchemistryguy, Eesti sisuloojatest aga näiteks oreo.kypsis ja AHHAA.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et TikTok loob palju uusi võimalusi teaduskommunikatsioonis ning teaduspõhise maailmapildi viimiseni noorteni. Kuid suuremas pildis ei ole sõnumi edastamisel oluline mitte selle jaoks kasutatav platvorm, vaid selle viis. Selge, konkreetne ning huvi äratav lähenemine paneb selle tarbijat huvipakkuvat teemat omal käel edasi uurima ja juurde avastama. Keegi meist ei tea kõikide maailma teemade kohta kõike, kuid teadus peab olema kättesaadav nii noorele kui vanale. 

Kui tahad lähemalt kuulda, milline on teadlaste roll erinevatel platvormidel, kaasa arvatud TikTokis, osale Arvamusfestivali teadusala arutelul “Teadlane kui kriisiaja suunamudija” laupäeval, 14. augustil kell 10:00.

Mare Vahtre
Eesti Teadusagentuur