Briti saatkonnal Eestis on hea meel olla tagasi Paides Arvamusfestivalil nii osaleja kui toetajana peale koroonaviiruse põhjustatud pausi 2020. aastal. See viimane aasta näitas meile väga selgelt, et maailm vajab kvaliteetset ja informeeritud diskussiooni vastukaaluks teadmiste puudumisel kujundatud vaadetele, valeinfo kiirele levikule ning teadlikule desinformeerimisele. Kuigi koroonaviirus on olnud maailma põhiteemaks ligi 18 kuud, pole teised väljakutsed nagu kliimamuutus või Lääne demokraatia kaitse kusagile kadunud, pigem vastupidi. Selle aasta festivalil korraldame diskussiooni NATO ja Balti riikide kaitse teemadel, ning, novembris Ühendkuningriigis, Glasgow’s toimuva ÜRO kliimakonverentsi COP26 eel räägime heitgaasivabast transpordist ja selle rollist kliimamuutustega võitlemisel. 

Julgeolekualane koostöö liitlaste ja partneritega on Ühendkuningriigi jaoks fundamentaalselt oluline, seeläbi tagame rahvusvahelise korra, kus  avatud ühiskonnad ja majandused nagu ÜK ning Eesti saavad areneda ja koostööd teha. Koroonaviiruse õppetunnid tõstatasid küsimuse: kas võtame julgeolekut iseenesestmõistetavana? Kas meil on olemas realistlik arusaam potentsiaalsetest riskidest, nende maandamisest  ja meie endi rollist selles? Kas ühiskonnad võtavad heidutustööd iseenesestmõistetavana, kuna see ei torka meie igapäevases elus silma? Briti saatkonna ja Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse koostöös korraldatud julgeolekualane diskussioon käesoleva aasta Arvamusfestivalil tähistab 5 aasta möödumist NATO Varssavi tippkohtumisest, kus tehti otsus NATO eFP loomise kohta. Selle otsuse tulemusena on tuhanded Briti sõdurid teeninud Tapal külg külje kõrval nii Eesti kolleegide kui teiste liitlastega Euroopa julgeoleku kaitsel. Diskussiooni käigus käsitletakse ohtu, mida kujutab Venemaa Balti regioonile. Hinnatakse, kui efektiivsed on meie vastusammud sellele, pöörates seda tehes tähelepanu NATO kollektiivsele kaitsetegevusele regioonis, kuid samuti arutletakse, milliseid laiemaid samme on vaja teha ühiskondliku vastupidavuse suurendamiseks. 

Arutelu „Taking Security for Granted? NATO and the Baltic States“ toimub 13. augustil algusega kell 18:00 Nordic Talks alal

Meie igapäevaselt kasutataval transpordil on  kliimale suur mõju. Ülemaailmsed transpordi põhjustatud heitgaaside kogused suurenevad kiiremini kui ükskõik mis muud heited.  Prognooside kohaselt kahekordistub autoomanike arv umbes 2040. aastaks võrreldes aastaga 2015. Autode ja väikebusside heitgaaside osakaal ülemaailmses kogumahus on juba hetkel 7%. Kui seame endale eesmärgiks saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050, peame tagama, et kõik uued autod ja väikebussid on heitgaasivabad juba 2040. aastal või isegi varem. Ühendkuningriik liigub kiiremini kui kunagi varem transpordisektori reformimise teel ning on teinud ajaloolise sammu, keelates eelmise aasta lõpul uute diisel- ja bensiiniautode müügi riigis alates 2030. aastast. Heitgaasivabasid sõidukeid on juba odavam pidada kui diisel- või bensiinimootoriga autot, tehnoloogia areneb kiiresti ja  müügihind on languses.  Lisaks panustavad heitgaasivabad sõidukid meie tervisesse tagades puhtama õhu ja vähem mürareostust. Arvamusfestivalil toome esile kaks edulugu Ühendkuningriigist, kus Dundee ja Milton Keynes linnade esindajad jagavad  enda kogemust elektritranspordi kasutuselevõtust kohalike omavalitsuste poolt viimase 10 aasta jooksul. Koos Eesti ekspertidega uuritakse arutelu käigus, millist mõju avaldavad heitgaasivabad sõidukid lõpptarbijale, avalikule linnaruumile ja laiemale infrastruktuurile. Arutelu on korraldatud koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskusega.

Arutelu „Green transport: how ready are we?“ toimub 13. augustil algusega kell 16:00 Maa alal.