Eesti põhiseaduses on kirjas, et me kõik oleme seaduse ees võrdsed. Võrdsus aga eeldab õigust ja vabadust olla erinev – iga inimene väärib võrdseid võimalusi ja tunda end ühiskonna täisväärtusliku liikmena, vaatamata oma puudele, soole, vanusele, nahavärvile, rahvusele, keelele, seksuaalsusele, päritolule või usutunnistusele. 

Et üheskoos Eesti põhiseaduse 100. sünnipäeva puhul arutleda meie põhiõiguste ja -vabaduste üle, koordineerib Eesti Inimõiguste Keskus sel aastal Arvamusfestivalil Võrdse kohtlemise ala.

Keskus ise korraldab mõlemal päeval ühe arutelu. Reedel kl 16–17.30 toimub aruteluring teemal “Rahvusvahelised kohustused: kas kasulikud ka mulle?” Osalevad Juta Saarevet, Kristi Raik, Merilin Kiviorg ja Kelly Grossthal. Arutelu juhib Ahto Lobjakas. Laupäeval kl 15 algab arutelu “Kes kaitseb inimõiguste kaitsjat?” Osalejateks festivali külastavad inimesed vabaühendustest, vabatahtlikud, ajakirjanikud, juristid – kõik, kes on üht- või teistmoodi olnud inimõiguste kaitsjad või teemaga seotud. Maailmakohviku stiilis arutelu laudkondi juhivad Eesti Inimõiguste Keskuse inimõiguste saadikud.

Lisaks keskusele korraldavad alal arutelusid võrdse kohtlemise võrgustiku liikmed Eesti Vegan Selts, Lastekaitse Liit, Eesti Noorteühenduste Liit ja Eesti Puuetega Inimeste Koda. Külalistena korraldavad aruteluringid ÜRO Pagulasamet ja Eesti Üliõpilaskondade Liit.

Muuhulgas tõstatakse reedel küsimused: kas on vabadust olla mittevegan ning kas ja kuivõrd on Eesti noortele rahu ning julgeolek enesestmõistetav? Lastekaitse Liit võtab aruteluringis teemaks isad ja meeste rolli perepoliitika kujundamisel.

Laupäeva alustab EPIKoda aruteluga “E-rivajadus ja e-riik. Kui ligipääsetav on veeb?” Pagulasameti aruteluringis saavad sõna Eestis elavad pagulased. Võrdse kohtlemise ala viimast arutelu juhib EÜL tõsisel teemal “Ahistamine kõrgkoolis – erandjuhtum või normaalsus? Kus on piir?”

Tere tulemast osalema nii kohapeal kui veebis! Kuulama, arutlema ja kaasa mõtlema on oodatud kõik. Igal arutelul on kirjutustõlge, kõikidel reedestel ja laupäeval EPIKoja arutelul on lisaks ka eesti viipekeele tõlge. Kõiki arutelusid saab turvaliselt jälgida ka Facebooki otseülekande vahendusel.