Mitme viimase aja kriisid on esitanud paljudele küsimusi, kas ja kuidas võiks Eesti kogukond ehk riik jätkusuutlikult toimida. Kas üheks lahenduseks võiks olla Eesti kui ökoriik?

“Maailmas on üha rohkem häid näiteid, kuidas jätkusuutlikult toimitakse ja majandatakse ökokülade ja teiste sarnaste struktuuride tasemel,” selgitab Eesti Ökokogukondade Ühenduse juhatuse liige ning teemaala Ökoriik eestvedaja Toivo Aalja. Ta leiab, et Eesti riik on oma suuruselt ja rahva arvult maailma mõistes nagu üks ökoküla ning on seetõttu veendunud, et Eestis võiks eksperimenteerida just ökokogukondade parimaid näiteid. “Meie riigi toimimine lähtub endiselt eelmise sajandi põhimõtetest, kuid samas tunneme ja tajume tungivad vajadust muutusteks,” lisab Aalja. Kas me aga oleksime valmis arutlema ja võtma vastu väljakutset olla kogu riigina üks tuleviku elustiili laboratoorium ehk ökoriik?

Ökoriigi teemaalal suunatakse tähelepanu ka uue sajandi inimestele. Tänapäeva inimene on suutnud leiutada põnevaid ja asjalikke tehnoloogiaid aitamaks lahendada mitmeid elus tekkivaid takistusi, kuid pole pööranud piisavalt tähelepanu iseenda olemusele ja sisemaailmas toimuvale. Aalja usub, et kuna teadlikuks saamine iseenda olemusest ning meid mõjutavatest emotsioonidest ning mõtetest pole seni piisavalt fookuses olnud, lahvatavad inimeste vahel ka erinevad konfliktid, sealhulgas sõjad. Just seetõttu on ülim aeg uurida ja arutleda võimalusi, kuidas teadvustada ja korrastada inimese sisemaailma, lahendada emotsioone ja vanu mõttemustreid.

AF_ökoriik

Lisaks arutletakse ka selle üle, kuidas rajada võimalikult inim- ja loodussõbralikku kodu. Aalja sõnul unustatakse tänases linnastumise protsessis sageli ära loodusega kooskõlas olemine, mille tagajärjed avalduvad nii stressi kui erinevate haiguste näol. Arutelu toimub praktilises vormis, kus Eesti loodusehituse asjatundjad jagavad nippe ka kohalike materjalide kasutamise võimalustest.

Aalja sõnul on ökoriigi teemaalale on oodatud kõik inimesed, kes tunnevad huvi holistilise ja looduslähedase eluviisi vastu ning kes näevad ja tunnevad vajadust muuta eeskätt inimese iseenda käitumismustreid ning suhtumist ellu.

Teemaala Ökoriik sünnib Eesti ökokogukondade, Eesti ökokülade liikumise ning Gaia hariduse initsiatiivil ning koostöös kogukonnakoolidega.

Ökoriigi arutelud toimuvad laupäeval, 15. augustil:

Kell 12:00 – 13:30. Uue ajastu inimene – teadlik inimene?
Inimene on suutnud tänaseks palju eesrindlikke tehnoloogiaid arendada, kuid on sattunud ise 21. sajandi väljakutsete keerisesse. Üha rohkem on stressi ning pole osatud oma täit potentsiaali kasutusele võtta ehk tulla teadvele oma olemusest ja potentsiaalist. Uue sajandi lahenduste leidmisel takerdutakse jätkuvalt sisemaailma probleemidesse ehk valdavald emotsioonidesse ja mõtetesse, inspiratsioon ja intuitsioon on piiratud ja seega taiplikkus lahenduste leidmiseks pärsitud. Kuidas tulla teadvele oma olemusest ja sisemaailmas toimuvast ning lõpetada emotsioonide ja mõtete juhtiv roll inimese elus? Kuidas kasutada inspiratsiooni ja intuitsiooni ning olla taiplik?

Kell 14:30 – 16:00. Mis oleks, kui teeksime Eestist täiusliku ökoriigi?
Mitmed viimase aja kriisid on esitanud paljudele küsimusi, kas ja kuidas võiks Eesti kogukond ehk riik jätkusuutlikult toimida. Maailmas on üha rohkem häid näiteid, kuidas suured ökokogukonnad on leidnud tasakaalustatud viisi toimimaks kooskõlas loodusega ja jätkusuutlikult nii majanduses, kultuuris kui ka sotsiaalsel tasandil. Tänu oma väiksusele ning rahva suhteliselt avatud meelele võiksime eksperimenteerida ökokogukonna parimaid näiteid kujundamaks Eestist eeskujuliku ja täiusliku ökoriigi. Milline on tänane ökokogukond või –riik ja kuidas teha vastavad muutuseid?

Kell 17:00 – 18:30. Kuidas rajada inim- ja loodussõbralik kodu?
Kodu rajamine loodusega kooskõlas, jälgides nii kohalikku elukooslust kui ehitustraditsioone. Pigem sobitudes kui oma kindla plaaniga üle sõites. Valides materjale, mis on taaskasutatavad, mõeldes rajatavate hoonete elukaarele ja jälgides permakultuuri printsiipe.

Leave a comment