Üha sagedasemad on avalikud sõnavõtud, ühistegevused millegi toetuseks või vastu olemiseks, külaseltside ja muude pisemate organisatsioonide loomised. Kas Eesti vabakond on tugev ja milline on meie kolmanda sektori tulevik, tuleb jutuks Vabakonna kasvulaval.

“Välja paistame ägedad ja julged, tegelikult napib nii inimesi, ideid kui raha,”
meeskond ütles Helpifici ja Vabakonna kasvulava üks eestvedajatest Annika Amenberg. Seetõttu võetakse vabakonna kasvulaval luubi alla küsimused ja mõ
tted, mis puudutavad Eesti vabakonna tugevust ja tulevikku. Kas me tahame muutuda ja kui, siis millisteks ning mida me selleks tegema peame?

Arvamusfestivali vabakonna kasvulava  mõõdab kodanikuühiskonna pulssi kõige laiemas mõttes. Tegeletakse ja arutletakse teemade üle, mis on ühised kogu kolmandale sektorile. Kui on soov muutuda, siis mida selleks peab tegema, kust leida eestvedajaid ning kuidas kasvatada homseid arvamusliidreid. Samuti uuritakse kuidas ühitada ettevõtjate ja vabasektori kired ning kas sotsiaalmeedia on kodanikuaktivismile uus võimalus või hoopiski oht.

Vabakonna kasvulava eesmärk on pakkuda aruteluvorme, mis annaks kõigile võimaluse kaasa rääkimiseks. Üksi arvutiekraanilt häid ja huvitavaid mõtteid lugeda või jälgida on kahtlemata hariv, kuid võimalust ise kohapeal vaielda, kaasa rääkida, edasi arendada võib pidada kvaliteetajaks, leidis Amenberg. Seetõttu on arutelud üles ehitatud nii, et alal saab tõsised probleeme arutada nii mängulisemas vormis kui ka vahetada mõtteid terviseekspertidega.

Ala sünnib Avatud Eesti Fondi, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu, Eesti Noorsootöö Keskuse, Eesti Noorteühenduste Liidu, Eesti Sotsioloogide Liidu, Helpifici, Meeskonnakoolitus ja arendus OÜ, Poliitikauuringute Keskus Praxis SA ja Tallinna Ülikooli koostöös.

Vabakonna kasvulava arutelud toimuvad 14. ja 15. augustil:

Reede 14.august

12.30-14.00  Eesti järgmised arvamusliidrid – noorsootöö ja noortealgatuste väärtus ning roll nende kujunemisel   
Noored on meie tulevik! Jah, kõlab kui cliché, aga nii see on! Soovime toetada noorte arengut ja juurutada noortesse soovi aktiivselt ühiskonnas aktuaalsetel teemadel kaasa rääkida. Mida rohkem meil on Eestis noori, kes aktiivselt ühiskonnaelus osalevad, seda soodsama keskkonna loome tulevastele arvamusliidritele, kes hakkavad meie riiki kujundama. Arutelu keskendub noorsootöö ja noortealgatuste võludele, millel on oluline roll tulevaste arvamusliidrite ja aktiivsete kodanike väljakujunemisel.
Moderaator: Ivo Visak
Osalejad: Kerli Kõiv, Grethe Aikevitsius, Martin Noorkõiv, Herman Kelomees

15.00-16.00 Mõttekojad – kellele neid vaja on?
Mis üldse on mõttekoda, mille poolest mõttekojad eristuvad teistest organisatsioonidest ja kuidas toimivad? Millised on Eesti mõttekodade eripärad? Kuidas sünnib mõttekoja töö tulemus? Milline on mõttekodade tulevik?
Moderaator: arutelu veavad interaktiivsete osalusmeetoditega arutelus osalejad.
Osalejad: Annika Uudelepp, Kristiina Tõnnisson, Kristina Kallas, Liia Hänni

17.30-19.00 Annetus – raisatud raha või investeering?
Eestis tahab üha suurem hulk inimesi head teha ning annetamine on tõusutrendis. Ometi tehakse endiselt suurem osa annetustest ühekordsena ning paljud annetajad ei tunne huvi, kuidas annetusi kasutatakse. Napib püsiannetajaid ja samas on annetusi saavate organisatsioonide hulk üsna piiratud. Annetuste kogujate kohta kuuleb meedias tihti kriitikat, kuid on ka edukaid ja inspireerivaid näiteid. Räägime arutelul sellest, millele tuleks enne annetamist mõelda ja millistest põhimõtetest annetuste kogujad võiksid kinni pidada. Loodame, et arutelu tulemusena saavad osalejad paremini aru, miks annetada ja kuidas seda läbimõeldult teha, ning annetusi koguvad organisatsioonid uusi mõtteid, kuidas oma tööd hästi teha.
Arutelu juht: Alari Rammo
Osalejad: Kõik huvilised, paneeli ei ole.

Laupäev 15.august

10.00-11.00 Kas kodanikuühiskonna pulss ja vererõhk on normis?
Rahvusvahelised raportid ütlevad, et Eesti kodanikuühiskond on stabiilne ja elujõuline: aastaid oleme olnud vähemalt oma regioonis kodanikualgatuse eeskujuks. Samas seisame oma tulemustega juba mitu aastat paigal ning värsked kohalikud uuringudki näitavad, et organisatsioonidel on vähem koostöösuhteid, napib eestvedajaid ja vabatahtlikke ning uued sütitavad ideed oleks ka nagu otsa saanud. Mis siis tegelikult toimub, kuhu on saanud maailmamuutjad, põnevad lahendused ning vabakonna värskus ja uuenduslikkus? Võtame 60 minutit, et mõõta kodanikuaktivismi pulssi ja süda ärksamalt lööma saada.
Moderaator: Maris Jõgeva
Osalevad: Kõik huvilised, paneeli ei ole.

12.00-13.30  Interneti aktivism – Kas klikk muudab maailma?
Nii avalikus kui teaduslikus diskussioonis on sotsiaalmeediat peetud rahva hääle võimendajaks, indiviidide ja gruppide ühendajaks, kuid ka ‘võrgustatud valeteadvuse’ (net delusion, Morozov, 2012) allikaks, mis külvab naiivset optimismi ja varjab inimeste eest aina kitsenevaid demokraatliku osaluse võimalusi. Antud arutelu toob kokku Eesti erinevate kodanikualgatusega tegelevad inimesed ning aktivismi ja poliitilist osalust uurivad teadlased, et arutada, milline on interneti ja sotsiaalmeedia roll Eesti aktivismis. Millised on ekspertide ja publiku hinnangud sotsiaalmeedia rollile Eesti kodanikualgatuses? Kas tegemist on suhtluskanali, reklaamikanali või eraldi osaluse liigiga? Kui palju on algatuse jaoks Eestis väärt üks klikk, üks ‘like’ või üks ‘share’?
Moderaator: Katrin Tiidenberg
Oselejad: Airi-Alina Allaste, Peeter Vihma, Maria Delrõs, Aet  Kuusik

14.30-16.00 Kas sotsiaalne ettevõtlus saab olla edukas ettevõtlus?
Kas sotsiaalne ettevõtlus on eraldiseisev nähtus, millel pole kasumi taotlemisega mingit seost? Kas ja kuidas saavad ettevõtted kasu vabaühendustest? Sotsiaalsed ettevõtted suudavad kaasata ühiskonnas koha leidmisega raskustes olevaid inimesi igapäevaellu, kuid kas ka majandusse lisandväärtuse tootmisesse? Millisel moel saab panustada riik senisest parema vabakonna ja ettevõtlussektori koostöösse?
Moderaator: Annika Amenberg
Osalejad: Zsolt Bugarszki, Keiu Roosimägi,Ivo Remmelg, Jüri Lehtmets
Arutelu keel: eesti-inglise

17.00-18.30 Kas Arvamusfestivalist on kasu?
“Kui uksed ja aknad on hermeetiliselt kinni, siis saab väikeses toas hapnik otsa. Kõik küünlad kustuvad,” kirjutas Sten Tamkivi võõravihast. Küsime, kas arvamuskultuuriga on samamoodi. Millised on kvaliteetse arutelu tunnused? Kas arutelude kasu, mõju, kultuuritaset saab mõõta? Kuidas seda tõsta? Kas ja kellele sellest kasu oleks? Ja kuidas asetub Eesti arutelude arenguvööndisse Arvamusfestival ise?
Moderaator: Ülo Vihma ja Andrei Liimets
Osalejad: Tarmo Jüristo, Katerina Danilova, Anvar Samost, Oudekki Loone

Anna oma tulekust teada Facebookis!

Täpsemat festivali ajakava näed siit: arvamusfestival.ee/kava/

Leave a comment