AF_toimiv riik_foto_Kaupo Kalda

AF_toimiv riik_foto_Kaupo Kalda

Kuidas meie riik peaks funktsioneerima? Milliseid meetmeid tuleks kasutada jätkusuutlikkuse nimel? Kuidas peab toimimisse panustama riik ja mil moel seda peaks tegema ühiskond? Neid küsimusi on lõputult, mille peale meist ilmselt igaüks on aeg-ajalt mõelnud.

Eesti Koostöö Kogu programmijuht Külli Taro leiab, et arutlemine riigi hea toimimise üle on alati aktuaalne, aegumatult oluline ning mõjutab kõiki Eesti kodanikke. “Just äsja möödunud Riigikogu valimistel oli riigihalduse ja kohaliku omavalitsuse korraldus rohkem fookuses kui kunagi varem. Teema on lauale tõstetud, nüüd on aeg konkreetseteks laheduste väljapakkumiseks ning tegudeks,” toob Taro näite Toimiva riigi alla kuuluvatest olulistest teemadest. Koos osalejatega loodetakse välja pakkuda ideid, mis Eestit edasi viiks ning meie kõigi elu paremaks muudaks.

Toimiva riigi teemaalasse kuuluvad arutelud on plaanitud läbi viia mitmes erinevas formaadis. Osad aruteludest on paneeldiskussioonid, samas saab kuulda-näha ka arutelusid ja vestlusringe suuremas grupis ning loomulikult on kavas ka debatid.

Arutelusid veavad nii eksperdid, poliitikud kui ka noored tulevikutähed. Taro sõnul kohtuvad teemaalal inimesed, kes seni on samal teemal ehk ajakirjanduse või sotsiaalmeedia veergudel debatti pidanud, kuid silmast silma arutlenud pole. “Kuna meie teemaalal on kohal ka mitmed otsustajad, kelle käes on tegelikult meid kõiki mõjutavate valikute tegemine, siis pakume võimalust vahetult otsuste kujunemises kaasa rääkida,” sõnas Taro.

Teemaala loomisesse panustavad: Eesti Koostöö Kogu, Poliitikauuringute Keskus Praxis, Advokaadibüroo Raidla Ellex, Maanteeamet, Terve Eesti Sihtasutus, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Linnade Liit, Siseministeerium, EBS ning Arengufond.

Teemaala Toimiv riik arutelud:
Reedel, 14. augustil kl 13 – Kuidas riigi tulu kasvatada?

Kui tavapäraselt keskenduvad riigireformi arutelud riigi kuludele ja eelkõige nende kärpimisele, siis Arvamusfestivali riigivalitsemise teemaala avame hoopis võrrandi teise poole ehk tulude lahkamisega. Küsime, kuidas raha riigieelarvesse juurde saada? Tuleme rahandusministrile appi. Lükkame maksudebati uuesti kännu tagant lahti ja korjame raha maast üles.

Reedel, 14. augustil kl 15.30 – JOKK jätta! Piirkiirus 80km/h!

Eestis hukkub igal aastal liikluses rohkem inimesi, kui Euroopas keskmiselt, ent liiklussurm on ärahoitav. Selleks on olemas konkreetsed võimalused, mille rakendamine tähendab aga muutusi, uusi reegleid, piiranguid. Ka kiiruspiiranguid. Kuidas saaks tõsta piirkiirust ilma liiklussurmadeta?

Reedel, 14. augustil kl 18 – Kuidas ja palju me peaks jooma? Poliitika kujundamine keset huvide konflikti, alkoholi näitel

Kasutame kirgi kütvat alkoholipoliitika näidet, et uurida, miks poliitikud ei tee alati rahva huvides otsuseid, mis tunduvad isegi riigi enda analüüside põhjal olulised ja vajalikud? Huvide konfliktis on rahva tervis, poliitikud ja alkoholitööstus.

Laupäeval, 15. augustil kl 13 – Riik – tee mind rikkaks!
Eesti riiki kirjeldatakse kui liberaalset ja „õhukest“. Kuidas aga tegelikkuses on? Hiljutisest valimiskampaaniast üles puhutud lubadustest kainenedes on hea arutada tegelike võimaluste üle. Soov saada rohkem ja paremaid teenuseid ei lähe kokku piiratud võimalustega. Mis peaks olema üksikisiku, ettevõtja ja mis riigi vastutus?

Laupäeval, 15. augustil kl 15.30 – Minu tuleviku vald pärast haldusreformi
Kujutame ette, et kauaoodatud haldusreform on toimunud, näiteks Eesti Vabariigi 100ndaks sünnipäevaks 2018. Milline üks hea omavalitsus selle tagajärjel siis olema peab? Me ei nuta taga, mis olnud või olemata, vaid arutame, kas ja kuidas oleks võimalik selline tulevane vald, mida tahame.

Laupäeval, 15. Augustil kl 18 – Avatud valitsemine: alustame Riigikogust?
Eelmise Riigikogu koosseisu ajal oli üks viimaseid kirgi kütnud teemasid komisjonide töö avalikkus. Protokollidest ja lindistustest sai ühtäkki terav teema. Kas parlamendis toimuvate debattide sisukus võiks olla üks demokraatia tervise mõõdupuu? Nende avalikustamine avatud valitsemise etalon? Asjaosalised, ajakirjanikud ja niisama huvilised, tulge öelge sõna sekka.

Täismahus festivali ajakava: arvamusfestival.ee/kava/
Foto: Kaupo Kalda / photos.visitestonia.com

Leave a comment