KÜSK1Arvamusfestivali eesmärk on läbi arvajate ja ideede koondamise luua ning muuta arutelukultuuri Eesti ühiskonnas. See on üks põhjustest, miks Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) paneb festivali korraldamisele alla oma toetava õla.

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali missioon on vabaühenduste arengusse panustades tugevdada kodanikuühiskonda ning seda elujõulisena hoida. Selle eesmärgi täitmises leidis KÜSK Arvamusfestivaliga ühisosa.

Võime inimestena sageli olla erinevatel seisukohtadel ja nende seisukohtade üle oponendist lugupidavalt arutada – just nii areneb kodanikuühiskond. KÜSK toetab festivali korraldamist, sest see on väärt ettevõtmine ning aitab meil saavutada meie põhikirjalisi ja strateegilisi eesmärke,” selgitas Kodanikuühiskonna Sihtkapitali juhataja Agu Laius.

Nii, nagu Arvamusfestivali korraldajad, soovib ka Laius, et festivalil kõlanud mõtted ei jääks üksnes mõteteks, vaid vähemalt mõned neist viidaks ka ellu. Ikka selleks, et muuta Eesti ühiskonda paremaks. Selleks, et uusi ideid ning värskeid mõtteid koguda, soovitab Laius osaleda just neil aruteludel, mille valdkond kõige südamelähedasem tundub ning aktiivselt kaasa mõtlema kutsub.

Valikukriteeriumiks võib olla ka lihtsalt soov millestki rohkem teada. Festivalile tulijatele soovitan avatust ja suhtlemisvalmidust, sest lisaks aruteludele teemaaladel sünnib ka palju spontaanseid mõttevahetusi,” sõnas Laius, kes ise plaanib külastada kodanikuühiskonnaga seotud arutelusid.

Kodanikuühiskonna Sihtkapital tegutseb alates 2008. aastast selle nimel, et vabaühendused oleksid võimekad. Lisaks seisab ühendus selle eest, et omavahel kokku viia abi vajavad sihtgrupid ning nende elu edendavad ettevõtmised.

Leave a comment