Arvamusfestival tuli välja avalike ürituste tingimustele vastava uue formaadiga. Seni kavandatud 25 asemel jääb programmi seitse aruteluala ning üritus toimub endiselt 14. ja 15. augustil, seekord Paide vallimäe piirides. 

Seitse ala valis meeskond programmi lähtuvalt päevakohastest teemadest ja festivali juhtmõttest, milleks on sel aastal Eesti põhiseaduse 100. sünnipäeva puhul põhiõigused ja -vabadused. Silmas peeti samuti seni ette valmistatud alade terviklikkust. Arutelude detailid, ajakava ning kultuuriprogrammi kuulutab festival välja juuli alguses.

“Täna teada olevate juhiste järgi võib festivalilt päevas läbi käia tuhat inimest, mistõttu palume juulis kõigil end mõlemale päevale eraldi registreerida. Vaid nii saame tagada korraga turvalisuse ja kindla sissepääsu Paide vallimäele,” selgitas festivali eestvedaja Kaspar Tammist. Piirangute lõdvenedes või karmistudes vaatab festival tingimused üle.

Lisaks tuleb osalejatel järgida kõiki augustis kehtivaid nõudeid, milleks on tänase seisuga distantsi hoidmine teistest, käte pesu jmt. Korraldajad tagavad ka kogu alal vajalike vahendite olemasolu ja pindade puhastuse.

Kuigi viimastel aastatel on festivali külastanud päevas 4000 inimese ringis, kinnitab festivaliala pealik Maiko Kesküla, et õhustik kahanemisest ei kannata: “Tuhandest inimesest jagub seitsmele alale ja festivaliklubisse piisavalt ja mõnusalt, isegi kahemeetrist vahet hoides.”

Arvamusfestival toimub kaheksandat korda ja korraldust toetavad Paide linn, Justiitsministeerium, Järvamaa Omavalitsuste Liit, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Riigikantselei, Telia, Digikultuuriaasta, Miltton, Euroopa Komisjoni esindus Eestis ja Euroopa Parlamendi Büroo ning Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

 

Lisainfo:
Kaspar Tammist
Arvamusfestivali eestvedaja
kaspar.tammist@arvamusfestival.ee
58010018

Liisi Rohtung
festivali kommunikatsioonijuht
Liisi.Rohtung@arvamusfestival.ee
59019260

Leave a comment