Tänavusel Arvamusfestivalil toimuvad taas põnevad arutelud Digitarkuse alal, kus räägitakse sellest, milliseid muutusi, võimalusi ja ka ohte loob üha enam digitaliseeruv maailm. Telia meediasuhete juht Raigo Neudorf avab murdosa, millele võiksime digirevolutsiooni silmas pidades mõelda. 

Tehnoloogia ning erinevate digilahenduste kiire areng mängib üha suuremat rolli kõigis eluvaldkondades. Seega – kui soovime prognoosida mõne valdkonna arengut või võimalikke muutusi, tuleb selle juures arvestada ka tehnoloogilise faktoriga.

Oleme keset tõsisemat digirevolutsiooni elanud viimased paarkümmend aastat. Selle aja jooksul on tänu uute digilahenduste pidevale juurdekasvule paljud kunagised tegevused ja harjumused asendunud uutega. Alustades sellest, kuidas me oma pangatehinguid teeme ning tuludeklaratsioone täidame, kuni selleni välja, kuidas tarbime meediat ja meelelahutust ning suhtleme sotsiaalmeedias oma sõprade-tuttavatega. Mõned digiajastu muutused on olnud kiiremad, mõned aeglasemad. Kuid kindel on see, et meie elu mõjutavad tehnoloogilised uuendused jätkuvad ka edaspidi.

Põnev on ka see, et tehnoloogia esitab nii inimestele, ettevõtetele kui tervetele eluvaldkondadele pidevalt uusi väljakutseid. Need väljakutsed on erineva moega. Osa nendest sunnib meid muutma oma seniseid harjumusi ning tegema asju teisiti. Teisalt saame pidevalt juurde uusi võimalusi, mugavusi ja vabadusi. Kõige selle kõrval peab aga arvestama, et muutustega tekivad ka uued kohustused, mängureeglid ja ohud, kuna see, mida ühed kasutavad tööriistana hüvangu ja arengu loomiseks, võivad mõned kasutada relvana segaduse ja kahju tekitamiseks.

Kõigi nende uuenduste ja muutuste keskel ongi äärmisel oluline roll meie endi teadmistel ja tunnetustel. Mida teadlikumad me muutuva maailma võimalustest ja väljakutsetest oleme ning mida enam digitarkusi omandame, seda paremini tuleme selles keskkonnas toime.

Tehnoloogia ja digielu arenguga käib paratamatult kaasas see, et mitmeid asju tuleb õppida käigult. Ning tihtipeale hoopis tagantjärgi. Uued seadmed, lahendused ja teenused loovad värskeid ja seninägematuid kasutusvõimalusi, mis omakorda muudavad tänaseid arusaamisi sellest, kuidas töötada, õppida, meelt lahutada või üksteisega suhelda.

Tänavuse Arvamusfestivali Digitarkuse alal ongi fookuses väga erinevad teemad, mis rohkemal või veidi vähemal moel on seotud digiarenguga. Kutsume kõiki neid arutelusid kuulama, kaasa mõtlema ja ka oma arvamust avaldama!

Foto: Arvamusfestivali vabatahtlik Anna Markova

Leave a comment