Töömaailmas toimuvad muutused, eelkõige kiire tehnoloogiline areng ja digitaliseerumine, seavad uusi nõudmisi ka tööjõu oskustele ning rahvastiku vähenemine omakorda tööandjatele. Muutused tähendavad aga töökohtade kadumist ning eeldavad töötajatelt uusi oskusi.

Tööandja jaoks muutub kriitiliseks parimate oskustega töötajate tööle meelitamine. Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) hinnangul kaob Eestis tulevikus seitse protsenti praegustest töökohtadest ning ligi kolmandiku iseloom muutub märkimisväärselt.

Arvamusfestivali tulevikutöö alal toimub 11. augustil neli põnevat arutelu. Kõik on oodatud kuulama ja kaasa rääkima vähenenud töövõime, tuleviku töökeskkonna, tulevikuoskuste ja vabatahtliku töö teemal.

Töötukassa arutelu “Vähem töövõimet – vähem töökohti” algab kell 12. Diskussiooni eesmärgiks on näidata, et tuleviku tööturu võtmeks on paindlikkus. Kõik töötajad on väga erinevad ning erivajadused võivad tuleneda nii terviseseisundist ehk vähenenud töövõimest kui ka muudest erisustest. Tööandja, kes soovib tuleviku tööturul edukas olla, lähtub oma töötajate erinevustest, arvestab nendega ning kasutab erisusi ära parimal võimalikul viisil.

Teistes aruteludes uuritakse, kas see, mida täna hariduses pakutakse, vastab tuleviku tööturu nõudlusele? Milliseid innovaatilisi lahendusi ettevõtted kasutavad või plaanivad kasutada, et olla talentide värbamiseks atraktiivsemad? Millist väärtust toob tööturule vabatahtlik ning millised on tema võimalikud väljundid?

Tulevikutöö alal viiakse soovijatega läbi karjäärinõustamisi. Samuti saavad kõik külalised teha oma ennustuse ja kirjutada tulevikutöö oskuste puule just selle oskuse, mida nemad tulevikus töö tegemisel kõige olulisemaks peavad.

Tekst: Lauri Kool (Töötukassa)
Foto: Arvamusfestivali vabatahtlik Kärt Vajakas

Leave a comment