Millised arutelud annavad tänavu võimaluse vaadelda väljakujunenud arusaamu ja süsteeme muutuste nurga alt?

Traditsiooniline kool tegi minust inimese, mitte lumehelbekese!
Millised inimesed sirguvad koolides, kus õpetajad ei pane hindeid, konkurentsi asemel pannakse rõhku koostööle ja õpilane saab suurema õpivastutuse?

Värbamine teisest kultuuriruumist – kus on paindlikkuse piir?
Eestisse elama-õppima asuvatel välismaalastel on oma kultuuriline eripära ja identiteet. Kui palju peaksime looma võimalusi, mis selle eripäraga arvestaks, või on siinse kultuuriruumiga kohandumine võõramaalase enda ülesanne?

Kui turvaline on piirideta Euroopa?
Euroopa Liidu sisepiirid kaotati ajal, mil terrorismioht ei olnud osa igapäevaelust. Kas muutunud olud nõuavad ka põhimõtete muutmist? Kuidas saavad liikmesriigid tagada turvalisust nii iseseisvalt kui ka koostöö kaudu?

Kas on elu pärast kapitalismi?
Kas kapitalism ongi meile parim võimalik majandusmudel või lihtsalt ei arutata piisavalt aktiivselt teistviisi majandamise võimalustest ja eelistest?

Koolikeskkond 2017: meepott poliitikutele?
Selle aasta sügisestel kohalikel valimistel pääsevad esimest korda valimiskasti juurde ka 16- ja 17-aastased noored. Kas koolid muutuvad poliitikute propaganda sihtmärgiks? Kui keeruline on tagada koolide apoliitilisus?

 

Leave a comment