Soovid Arvamusfestivalil osaleda ja kaasa rääkida, kuid tavapärane rahulik paneeldiskussioon ei tundu piisavalt kaasav? Mitmeid arutelusid korraldatakse ka palju aktiivsemas vormis!


Osalus- ja maailmakohvik

Kuidas elad, Eestimaa noor?
Ma ei ole laisk, ma vajan Sind!
HIRMUKOHVIK – miks me kardame noortele haridusvabadust anda?
Kas kooliaeg veel tuleb? Hariduse tulevikustsenaariumid ja kooli roll nendes
Diversity in the Estonian workplace and society: The good, the bad and the ugly
Kolme tõe tuba

Kohvikuaruteluna võetakse muu hulgas ette mitmed noori ja koolielu puudutavad teemad: noorte sotsiaalne profiil ja aktiivsus, haridusvabadus, tuleviku kool. Lisaks saab kaasa rääkida mitmekesisuse teemal ning õppida tõejärgses meediaruumis ära tundma tõde.


Malekella arutelu

Bioloogiline linn: ressursside ja energia tark kasutaja

Arutelul on neli spetsialistist esinejat, igaüks neist käsitleb ühte olulist bioloogilise linna teemanurka. Esineja tutvustab seitsme minuti jooksul oma teemat ja suunab küsimusi publikule. Seejärel saab sõna publik, kellel on samuti seitse minutit mõtete avaldamiseks. Taoline vahetuva juhtrolliga arutelu tehakse läbi kõigi nelja teema ja esinejaga. Kui mõne teemaploki juures jäävad publiku seisukohad kiduraks, siis on neil selle võrra rohkem aega avaldada arvamust arutelu lõpus.


Mäng

Hans Roslingi jalajälgedes – kui palju me maailma kohta ei tea?

Milline näeks välja maailm, kui seal elaks vaid 100 inimest? Kui palju oleks sellises lihtsustatud mudelis rikkaid-vaeseid, mehi-naisi, kõrgharituid, arenguriikide elanikke? Lõbusate ja kaasavate mängude abil saavad osalejad teada fakte meie maakera elanikkonna kohta ning mõtiskleda muu hulgas seal valitseva ebaõigluse ja -võrdsuse üle. Mängude käigus saab arutleda, kui palju on globaalne olukord viimase paarikümne aastaga muutunud ja millised üleilmsed murekohad vajavad endiselt lahendamist.


Noorteteater

Youth Democracy Theatre

Eesti, Läti ja Taani noored annavad ingliskeelse teatrietenduse sellest, kuidas noored tajuvad demokraatiat igapäevaelus ning millises ühiskonnas nad soovivad suurena elada. Etendusele järgneb mõttevahetus publikuga: igaüks saab juurelda, milline näeb välja tema demokraatlik ühiskond ja kuidas ta sellesse panustab.


Jalgpall

Kiiremini, kõrgemale, tugevamini – aga targemalt? Sport eluoskuste arendajana

Arvamusfestivalil mängitakse jalgpalli noortele mõeldud SPIN-programmi raames, mis aitab arendada eluks vajalikke sotsiaalseid oskusi, näiteks meeskonnatööd ja enesejuhtimist. Pärast pallimängu arutletakse, kuidas saab spordi kaudu suurendada ühiskonna turvalisust ja sidusust.


Ööülikooli loeng

Kujutlusvõime kriis

Müürileht ja Vikerkaar kutsuvad oma alale külla Ööülikooli, et pidada maha loeng kultuuriruumi kujutlusvõimest ja selle mõjudest kogu ühiskonnale.


Rühmaarutelu

Kas palgad tapavad Eesti majanduse?
Tulevikuerialad 2030
Välistööjõu kaasamine Eestis: mis on tehtud ja mida on veel vaja teha?
Insenerihariduse tulevik
Uus töö, uued reeglid?

Rühmades on julgem arutada ning sünergiast tekivad uued head ideed, eriti kui lahkamiseks on võetud meid kõiki puudutavad tööturu teemad.


Kaasavate elementidega paneeldiskussioonid

Paljudes aruteluringides kaasatakse publikut kõiksugu tagasiside kaudu. Mõned vestlusringid on põimunud ka väitluse, juhtumianalüüsi või rühmatööga.

Noored on hukas – liikuda või rasvuda?

Arutelule, kuidas parandada noorte vähest liikumist, annavad vaheldust virgutavad liikumisharjutused, mille abil saab väljendada ka meelsust kõneldava suhtes.

Millisest koolimajast tulevad homsed leidurid?

Pärast arutelu selle üle, kuidas muuta õpikeskkond koolides rohkem toetavaks ja innustavaks, saavad osalejad seda ka ise kogemusliku ruumikatsetuse abil järele proovida.

Kas häkatoniga saab teha eelnõu?

Esiteks arutletakse innovatsiooni vajalikkusest ja võimalikkusest avalikus sektoris, seejärel katsetatakse praktilises töötoas innovatiivset tööviisi keeruka ühiskondliku probleemi lahendamisel.


Arutelusildid

Juba eelmisel aastal sai publik tavalises debatis sõna sekka öelda, tõstes üles sobiva sõnumiga mõttelipukesi. Need sildid valmistas festivali jaoks meie koostööpartner SpeakSmart ning tänavu saab taolisi mõtteid “hõigata” arutelude ajal veelgi aktiivsemalt. Tahad öelda rääkijale, et mõistad teda, või soovid temalt öeldu tõestamist? Ütle seda arutelusildiga!

Arvamusfestivali 2017 arutelusildid

Leave a comment