Balti Meediamonitooringu Grupp (BMMG) on olnud Arvamusfestivali toetajate seas esimesest Arvamusfestivalist alates. Selle aja jooksul on BMMG festivali koostööpartnerina taganud korraldustoimkonnale ülevaate Arvamusfestivali meediakajastustest festivali toimumise ajal, ettevalmistusperioodil ning ürituste järgselt. Seejuures kaalub BMMG pikemas perspektiivis koostöös festivali korraldajatega kaardistada ka aruteludes kujunenud mõjukamate ideede iseseisvat arengukulgu avalikus meediaruumis ning seeläbi mõõta täpsemalt festivali mõju ühiskonnas.

Foto: Anna Markova

 

BMMG juhatuse esimehe Sven-Erik Heinsoo on meedia vahendatud tagasiside heaks täienduseks vahetule ja põhjalikule arvamusuuringule, mis viiakse läbi toetajate, esinejate ja osaliste seas.”Korraldajte professionaalsusest annab tunnistust huvi ja vajadus olla kursis nii-öelda meta-arvamusega ehk arvamusest Arvamusfestivali suhtes,” sõnas Heinsoo. “Seega on festivali korralduses suur roll osalejate arvamusel, mis realiseerub juba järgneva festivali korralduses.”

Arvamusfestivali meediakajastus on aasta-aastalt kasvanud ja seda nii mahu kui sündmust vahendavate kanalite osas. Kui 2013. aastal ilmus festivali teemadel kokku ca 650 lugu, siis 2015. aastal oli meediakajastus juba 1850 loo tasemel.  Esimesel toimumisaastal vahendas oma lugejatele arvamusfestivaliga seotud infot ca 90 meediakanalit, siis 2015 aastal oli kanalite arv tõusnud juba 157 väljaandeni.

“Mida rohkem räägitakse ja korratakse, seda tõsiseltvõetavamaks sündmus kujuneb. Hea uudis nii korraldajatele, arvajatele kui toetajatele,” sõnas Heinsoo. “Head arvamist ning teadmist, et teie arvamust kuulatakse ka Arvamusfestivali korraldamisel!”

Leave a comment