Praeguseks hetkeks oleme tuttavaks saanud kommunikatsioonitiimi, turundustiimi ja arendustiimiga. Kui aga ei oleks programmitiimi, ei oleks Arvamusfestivali – lihtsustatult öeldes on just programmitiim see, kes loob Arvamusfestivali arutelude programmi. Selle nimel, et Arvamusfestival tõepoolest oleks ühiskonnaülene, isetekkeline ja kaasav, töötavad programmitiimi kolme alatiimi vabatahtlikud juba ligi viis kuud. Vaatame lähemalt, mida teevad need inimesed, kelle töö läbi koos üle saja partnerorganisatsiooniga valmib Arvamusfestivali selleaastane programm.

Programmi koordinaator Liisa Rohila, programmijuht Maiu Lauring, programmijuht Ott Karulin ja arutelualade tugitiimi juht Sandra Sillaots. Foto: Kärt Vajakas

 

Mis on arutelualade tugitiim?

 “Tugitiim on nagu Arvamusfestivali nägu meie partneritele,” ütles Arvamusfestivali programmitiimi juht Maiu Lauring. Arutelualade tugitiim tegeleb just sellega, millele tema nimi vihjab – tugitiimi ülesanne on toeatada partnerorganisatsioone arutelude toomisel Arvamusfestivalile ning olla kontaktisikuks ja suhete hoidjaks arutelude korraldajatele. Tugitiimi töö algas juba veebruaris, kui esimene ja vahest kõige mahukam tükk tööd hõlmas avalikust ideekorjest laekunud üle 330 idee läbitöötamist. Tugitiim koondas ideed katusteemade alla, suhtles meediakanalite ja erakondadega ning nii sündis esialgne arutelualade plaan, millest juuni lõpus valmib festivali programm. Ent sellega tugitiimi töö ei piirdu. Nimelt on festivali järel tiimil oluline roll saada partneritelt tagasiside, et sellest õppida ja järgmisel aastal veelgi parem Arvamusfestival teha. Seda kõike teevad tugitiimi kümme vahvat vabatahtlikku, kellest igaüks vastutab kokku 3–6 aruteluala eest – need inimesed on tiimijuht Sandra Sillaots, Svetlana Stsur, Crisely Apri, Annika Trummar, Maria Laanjärv, Jaana Kalinistova, Indrek Tark, Liina Osila, Riina Soobik ja Kaira Västrik.

 Mis on osalusvormide labor?

 “Me tahame anda inimestele kvaliteetsetes, tasakaalukates, kaasavates, sisukates ja inspireerivamates aruteludes osalemise kogemuse,” rääkis programmitiimi juht Maiu. Just nimelt selleks, et arutelukultuuris midagi muutuks, nügivad osalusvormide labori vabatahtlikud eesotsas tiimijuht Inga Jaagusega korraldajaid raamist välja mõtlema ja looma senisest paremaid arutelusid. “Labori tiimis töötame kahes suunas: korraldame töötubasid, et toetada organisatsioone nende arutelu ettevalmistamisel, ning labordame ehk mõtleme uusi aruteluvorme, mida festivalil katsetame,” rääkis Inga oma tiimi ülesannete kohta. Kui töötubade läbiviimisega on tiim juba alustanud – aruteludisaini töötoad on juba toimunud, kohe algavad osalusvormide ning juunis modereerimise töötoad – siis labordamisega hakkab tiim aktiivselt tegelema lähiajal. Kuna osalusvormide labor teeb koostööd SpeakSmart väitluskoolitusega ja viib läbi varasemast rohkem koolitusi partneritele, on tiimiga seotud lausa 15 motiveeritud inimest (ja see arv on kasvamas) – lisaks Ingale ka Katre Sai, Teibi Torm, Helina Loor, Kerttu Sepp, Laura Tomp, Anna Karolin, Sten Andreas Ehrlich, Margo Loor, Marleen Pedjasaar, Kaspar Kelder, Kai Klandorf, Sigrid Solnik, Lauri Kriisa ja Selene Gnadenteich. “On nii mitu aastat Arvamusfestivaliga seotud inimesi kui ka esimest korda meeskonnas olijaid – ka mina ise olen Arvamusfestivali tiimis esmakordselt,” ütles Inga labori koosseisust rääkides. “Labori tiim on selle aasta parim labori tiim, just selline, nagu olema peab!”

 Mis on analüüsitiim?

 “Esimesed tunded olid, et oi, kui suur Arvamusfestivali vabatahtlike tiim ikka!” võttis Virve Kass kokku oma emotsioonid seoses vabatahtlikuks olemisega – Virve on nimelt analüüsitiimis vastutav tagasiside kogumise eest. Kui Arvamusfestival saab läbi, võtab just analüüsitiim kokku selle, mida oleme püüdnud tänavusel festivalil saavutada. “Analüüsitiimis on olulisel kohal koostöö ja suhtlus teiste tiimidega, kes annavad meile sisendi, mille kohta nad käesoleval aastal tagasisidet sooviksid,” rääkis Virve. Muuhulgas viib analüüsitiim läbi tagasisideküsitluse festivalikülastajatele, kogub arutelualasid korraldanud partneritelt tagasiside ning vaatleb arutelusid, et saada ülevaade, mis päriselt ja kui hästi kohapeal toimub. Kuigi festivali ajal aitavad tagasisidet koguda ka sotsioloogiatudengid ja Swedbanki vabatahtlikud küsitlejate ja vaatlejatena, korraldavad põhilist tagasisidet siiski Virve ja tiimikaaslane Silver Sillak. “Kui üks meist enam ei jõua, siis teine utsitab jälle ja motiveerib. Oleme mõlemad sel aastal esimest korda festivalil vabatahtlikud!”

See aga ei tähenda, et analüüsitiim vaid kahe inimesega piirduks. Kuna tänavu on Arvamusfestivalil esmakordselt plaan arutelusid talletada, näevad selle nimel vaeva tublid vabatahtlikud Margo Loor, Jannus Jaska ja Henri Laupmaa. Mida täpsemalt arutelude talletamine endast kujutab, saab teada juba kolme kuu pärast Arvamusfestivalil!

programmitiim2
Programmi koordinaator Liisa Rohila, tugitiimi liige Indrek Tark, tugitiimi liige Crisely Apri ja tugitiimi juht Sandra Sillaots. Foto: Kärt Vajakas

 

Kuni aprilli lõpuni juhtis kogu programmitiimi tegevust Maiu Lauring, kes on arutelualadega tegelenud Arvamusfestivali esimesest aastast alates. Nüüd aga on Maiu kodus lapsepuhkusel ning juhtimise võttis üle festivali loominguline juht Ott Karulin – nii on kogu festivali sisuloome ühe inimese käes ja arutelude programm varasemast veelgi tugevamas sünergias kultuuriprogrammiga. Soovime edu nii Maiule kui Otile ning jääme ootama Arvamusfestivali, mis toimub juba kolme kuu pärast!

Leave a comment