Mis saab siis, kui teadus areneb nii kaugele, et oleme võimelised koloniseerima Marssi? Milline roll on teadusel demokraatlikus riigivalitsemises? Sellest ja paljust muust tuleb juttu Arvamusfestivali Teadusalal.

„Tulevikku on raske ennustada, aga püüame seda siis see-eest kavandada. Arutelus “Olgem eestlased, aga saagem ka marslasteks!” küsime, kas peaksime kulutama oma nappe ressursse seesugustele teadusmahukatele, vahest isegi ulmelisena tunduvatele ettevõtmistele, mille õnnestumine ja mõttekus pole veel väga selge, aga mis võivad ühiskonda radikaalselt muuta,” ütles Eesti Teadusajakirjanike Seltsi esimees Priit Ennet, kes on üks Teadusala korraldajatest. “Sellisteks poolulmelisteks sihtideks võivad Marsi koloniseerimise kõrval olla ka näiteks tehisintellekt ja inimese kloonimine. Tuleb mõelda, kuidas peaksime meie Eesti inimestena suhestuma eelolevatesse suurtesse teadusele toetuvatesse ühiskondlikesse murrangutesse”.

Kuidas sobib aga ühiskonna teaduspõhisus kokku arutleva demokraatiaga, seda uuritakse arutelus “Milleks meile demokraatia, kui meil on teadus?”

Enneti sõnul on teadusel ja demokraatial küll ammused ühised juured – vähemalt valgustusajastus, aga vahest isegi antiikajas –, kuid võiksime siiski üle küsida, kui hästi saavad need inimkonna kaks suursaavutust omavahel läbi tänases maailmas. Tippteadmine on meie ajal killustunud väga kitsa valdkonna asjatundjate vahel, samas kui ühiskonnas tugevneb nõudlus üha suurema kaasamise, avatuse ja läbipaistvuse järele.

Mõnikord on teadlaste seisukohad vastukäivad ning kõikidele küsimustele vastuseid leida ei saa. Millal ja keda usaldada? Margit Meiesaar Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakonnast kinnitab, et teaduse usaldusväärsust käsitlevas arutelus nendel teemadel arutletakse.

Teadusalal ei peeta aga vaid diskussioone. Arutelude vaheaegadel toimuvad telesaate Rakett69 formaadil põhinevad meelelahutuslikud mängud ja LED-lampide töötuba. Psühhobussi töötas saavad soovijad lasta enda peal eksperimente teha.

Teaduse teemaala sünnib Eesti Teadusajakirjanike Seltsi ning Eesti Teadusagentuuri koostöös. Aruteludesse on kaasatud laiapõhjaline seltskond, kelle hulgas on nii teadlasi, ajakirjanikke kui ka teisi aktiivseid ühiskonnategelasi.

Teadusala kõik kolm arutelu toimuvad festivali teisel päeval, 15. augustil.

Loo autor: Ann Trummal

Leave a comment