Narva

Kolmanda Arvamusfestivali eel ootavad meeskond ja Ida-Virumaa aktiivsed inimesed Eesti tuleviku üle kaasa mõtlema 30. mail Narva, kus lossipargis toimub põhifestivali Ida-Virumaa piirkondlik eelüritus.

“Arvamusfestivali eelüritused on mõeldud festivali tutvustamiseks üle Eesti,” ütles Arvamusfestivali teema-alade juht Maiu Uus. „Paides on teemad pigem üle-eestilised ja sellised, mis puudutavad enamikku meist. Piirkondlikel eelüritustel on võimalus festivali formaati ja head arutelutava kasutades tõstatada just kohalikele inimestele olulisi küsimusi, mis eri piirkondades on erinevad.”

Piirkondlike eelürituste idee tekkis eelmisel aastal, kui tagasiside uuringust tuli välja, et umbes pooled osalejatest tulid Tallinnast, 15% Järvamaalt ja sama palju Tartust, mujalt maakondadest oli osalejaid vähem. “Sestap on oluline tutvustada festivali ideed ka mujal Eestis, et innustada inimesi erinevaist paigust augustis Paidesse tulema,” ütles festivali eestvedaja Kristi Liiva.

Avatud Eesti Fondi kutsel astub Narva festivalil üles vene muusikakriitik ja ajakirjanik Artemi Troitski koos Vasja Oblomoviga Moskvast (kodanikunimega Vassili Gontšarov), kes arutlevad väljakutsete üle, millega seisavad kultuuri- ja ühiskonnategelased silmitsi.

„Usume, et Narva arvamusfestival tekitab Ida-Virumaal uut positiivset energiat ja huvi arutada üheskoos oma kodukoha tuleviku üle. Loodame, et Narva festival tuleb selleks, et jääda,” ütles juba kolmandat aastat festivali toetava Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam.

Teistes aruteludes võetakse ette, mida kujutab endast vene kool Eestis, aga räägitakse ka ettevõtete sotsiaalsest vastutusest, kodanikualgatusest ja -vastutusest, sellega seotud eelarvamustest. Vahetatakse mõtteid, kas inimesele luuakse inforuumi või loob inforuumi inimene ise. Viimasena peetakse avatud arutelu Eesti tulevikust, kus kõigil huvilistel on võimalus väikestes rühmades vastata küsimusele – mis meid ühiskonnana seob ja tegutsema inspireerib; mis on ühised väärtused, mis meid puudutavad.

“Oleme Narva sündmust isekeskis hakanud kutsuma eelarvamusfestivaliks, sest ka eelarvamus on arvamus,” ütles üks eelfestivali korraldajatest, Ida-Viru maavalitsuse peaspetsialist Jana Pavlenkova. “Kui arvamusavaldus on vaba ja avatud, siis lõpuks eelarvamused hajuvad.”

Arvamusfestivali Narva programm valmib Ida-Virumaa inimeste, festivali korraldustoimkonna ja Avatud Eesti Fondi koostöös. Arvamusfestivali Narva eelüritus toimub 30. mail linna lossipargis, Hermanni kindluse kõrval, keskpäevast kuni 18.30. Sündmust toetavad Avatud Eesti Fond, Ida-Viru maavalitsus, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie inimesed, Narva muuseum ja Suurbritannia saatkond.

Arvamusfestival on kohtumispaik ja mõttevahetuskoht, kus arutleda Eesti inimestele ning ühiskonnale olulistel teemadel. Eesmärk on luua keskkond ja võimalus uute ideede ning ühiskonna jaoks kasulike ettevõtmiste sünniks, arendada arutelu- ja suhtluskultuuri Eestis ning julgustada ja inspireerida inimesi oma elu mõjutavatel teemadel mõtlema, sõna sekka ütlema ja muutusi ise eest vedama. Tänavune üle-eestiline Arvamusfestival on järjekorras kolmas ja toimub 14.–15. augustil Paides, Eestimaa südames.

Leave a comment