Trust as a Social Capital

Tagasi kava juurde

Trust as a Social Capital

Ürituse lava: Nordic Talks (R)

"Põhjamaades on inimeste usaldus poliitikute, valitsuse ja ka üksteise vastu suur. Tänu sellele on Põhjamaade sotsiaalne kapital kõrge ehk piltlikult öeldes annab 1+1 kokku rohkem kui 2. Kahjuks on Eesti ühiskonnas lood pahatihti teistsugused ning seda on teravalt näha eriti viimase tervishoiukriisi valguses. Kriisi lahendamiseks ja inimeste elujärje ning rahuolu parandamiseks vajame tugevat kogukonda. Kogukond saab tugevaks üksnes tänu suurele usaldusele ja kõrgele sotsiaalsele kapitalile. Kui ühiskonnas valitseb usaldus, viib see märksa võrdsema ja õiglasema ühiskonnani, kasvatades omakorda sotsiaalset kapitali. Arutelu käigus soovime leida vastused päris mitmele küsimusele. Kuidas usaldust ühiskonnas suurendada? Kas usaldus on midagi jäävat või hoopis pidevas muutumises? Kas kriis on usalduse kasvatamise võimalus või pigem kahjustab seda? Kuidas on usaldus ja sotsiaalne kapital seotud õnnelikkusega? In the Nordic countries there is a high level of trust in politicians, the government and one another among the population. Thanks to this, the Nordic region as a whole is marked out by a high degree of social capital, which figuratively speaking means that 1+1 adds up to more than 2. Unfortunately, the situation is often quite different in Estonia and has been thrown into sharp relief in the light of the recent health care crisis. A strong community is needed to resolve this crisis and boost people’s living standards and overall level of satisfaction. However, community strength is only achieved with a good measure of trust and a high level of social capital. When trust reigns, it leads to a significantly more equal and equitable society and generates social capital. During our panel we will be looking for answers to the following questions: How can we increase trust in society? Is trust set in stone or is it constantly evolving? Does a crisis represent an opportunity to foster trust or does it undermine it? How are trust and social capital linked to happiness?

Detailid

Arutelu keel: Inglise
Viipekeel
Arutelu juht: Christer Haglund (Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse direktor/ Director of the Nordic Council of Ministers’ Office in Estonia)
Osalejad: Ulf Andreasson (vanemnõunik, Põhjamaade Ministrite Nõukogu / Senior Adviser with the Nordic Council of Ministers), Tarja Halonen (Soome 11. president, poliitik ja jurist / Politician, lawyer and former president of Finland), Kristina Kallas (Eesti poliitik / Estonian politician), Kai Klandorf (koolitaja ja mentor/ Trainer and mentor)
Korraldaja: Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestiss
kertu.kark@norden.ee
www.norden.ee