Kesk-Eesti välitööde lõpukonverents

Tagasi kava juurde

Kesk-Eesti välitööde lõpukonverents

Ürituse lava: Keskväljak

"Kesk-Eesti ametnike välitööd on neljandat aastat toimuv koostöövorm riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnike vahel, et ühiselt leida lahendusteid piirkonna arenguga seotud küsimustele. Sel korral, 9.-13. augustil osalevad välitöödel Järva- ja Jõgevamaa kuus omavalitsust ning seitse ministeeriumit, toimub 20 temaatilist seminari ja konverentsi, mis puudutavad Kesk-Eesti arengu jaoks olulisi teemasid: põllumajandus, sotsiaalhoolekanne, elamuehitus, väikekeskuste areng, haridusasutuste tulevik, rohepööre, ühistransport jne. Seminaridel tõstatatud arenguprobleemid ja nende lahendused võetakse kokku välitööde viimasel päeval, 13. augustil Paide Keskväljakul toimuval lõpukonverentsil, kus lisaks lepitakse ka kokku jätkutegevustes, mille eesmärk on välja pakutud lahendusteid hakata ellu viima. Lõpukonverentsi on oodatud kuulama ja aruteludel osalema kõik. 13:00 Avamine, riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnavõtt. 13:10 Koondkokkuvõte välitööde seminaridest, jätkutegevuste ideede tutvustus (Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler Kaia Sarnet, regionaalhalduse osakonna Võru talituse juhataja Toomas Piirmann). 13:40 Arutelud töögruppides (seminaride lahendusteed ja jätkutegevused) 14:30 Arutelude kokkuvõtted (esitavad arutelugruppide esindajad) 15:30-16:00 Välitööde lõpetamine (Kesk-Eesti välitööde toimkonna liikmed: Rainer Eidemiller, Taivo Tali, Ruth Aarma, Maimu Kelder + SOM esindajad?)."

Detailid

Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Märt Treier
Osalejad:
Korraldaja:
rainer.eidemiller@fin.ee
Link: