Miks oleme nii kindlad, et noored Eesti ausamaks muudavad, kui statistika seda ei tõesta?

Tagasi kava juurde

Miks oleme nii kindlad, et noored Eesti ausamaks muudavad, kui statistika seda ei tõesta?

Ürituse lava: Tõde ja õiglus

"Ükskõik, mis teemal me räägime – ettevõtete vastutustundlikkusest, riigivalitsemisest, spordist või ärist – , kuuleme probleemide lahendusena ikka ja jälle: „Järgmine põlvkond oskab ja teeb paremini!“ Peale selle, et põlvkonnavahetus võtab aega, ei saa me ka päris kindlad olla, et noored ikka toovad selle meelsuse muutuse, mida nii väga igatseme. Nii Euroopa kui Eesti uuringutest näha, et korruptsiooni tunnevad noored palju halvemini ära kui vanemad kodanikud ning samas ka tolereerivad nad korruptiivset käitumist rohkem. Ülemaailmselt näeme, kuidas noored demokraatlikke väärtusi aina vähem hindavad, ning teame ka, et demokraatia tugevus on otseses seoses korruptsiooni nõrkusega. Kas võib asi olla selles, et korruptsioon on nii kauge ja nähtamatu, et see ei huvita ega kõneta, või hoopis selles, et demokraatlikes protsessides osalemine pole piisavalt põnev ega tundu vajalik?"

Detailid

Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Elsa Leiten (avaliku sektori siseaudiitor)
Osalejad: Remo Perli (PPA korruptsioonikuritegude büroo kriminaalametnik), Kadri Org-Lilleväli (Eesti Koostöö Kogu demokraatia valdkonna ekspert), Liisa Junolaine (Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse spetsialist ), Aive Pevkur (TTÜ ärikorralduse instituudi vanemlektor)
Korraldaja: MTÜ Korruptsioonivaba Eesti
carina.paju@transparency.ee