“Miks ei ole Eestis meeste varjupaikasid?!”

Tagasi kava juurde

“Miks ei ole Eestis meeste varjupaikasid?!”

Ürituse lava: Turvatunde ala

Jutumärgid, küsi- ning hüüumärk on pealkirjas põhjusega, sest see on küsimus, mida kuulevad naistevastase vägivallaga töötavad spetsialistid pidevalt. Leiame sellele koos vastuse. Iga kolmas naine Eestis on vägivalla ohver, seega veidi enam kui iga kolmas mees on vägivallatseja. Miks on vägivald enamasti soopõhine ja kust see tuleb? Me ei keera arutelu meeste vastu ega pisenda ühegi ohvri kogemusi. Räägime vägivallast ja selle põhjustest, nii ohvrist kui vägivallatsejast ja neile mõeldud abivõimalustest, näiteks naiste tugikeskused või vägivallatseja tugiliin. Räägime vägivallast, ärme vaiki, sest vägivald kasvab vaikuses.

Detailid

Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Jako Salla (Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna juht)
Osalejad: Christian Veske-McMahon (maskuliinsuste uurija); Mariana Saksniit (kliiniline laste psühholoog); Heldi McCaskill (Sotsiaalkindlustusameti vägivallast loobumise tugiliini juht); Annika Arras (Miltton New Nordics, tegevjuht ja partner)
Korraldaja: Sotsiaalkindlustusamet, ohvriabi osakond
helina.loor@sotsiaalkindlustusamet.ee