Kas lihtsalt häbelikkus või valikuline mutism?

Tagasi kava juurde

Kas lihtsalt häbelikkus või valikuline mutism?

Ürituse lava: Vaimne tervis (R)

"Valikuline mutism on ärevushäire, mida iseloomustab võimetus teatud olukordades verbaalselt suhelda ehk rääkida. See on diagnoos, mida esineb sama sageli kui autismi. Uuringute põhjal on valikuline mutism rohkesti valesti diagnoositud ja halvasti juhitud lapsepõlve ärevushäire. Enamasti esineb häire lastel, üksikutel juhtudel ka täiskasvanueas.Inimestel puudub teadlikkus valikulisest mutismist ja selle olemusest, seetõttu ei osata paljudel juhtudel igapäevaselt sellega arvestada ning lapse arengut positiivselt toetada. Arutelu käigus soovitakse tõsta inimeste teadlikkust diagnoosist ning leida viise, kuidas sellega arvestada, last toetada, ning millised on võimalused toimetulekuks. Eesmärgiks on luua kaasahaarav ja mõtlemapanev arutelu, mille käigus jõutakse võimalusteni, kuidas lapsevanem, õpetaja, tugispetsialistid, ringijuhid saavad lapse toetamiseks koostööd teha. Soov on arutelu visualiseerides jõuda infovoldikuni, mis tutvustab diagnoosi ka hiljem laiemale üldsusele. Teema puudutab kõiki inimesi, kes oma elus puutuvad kokku lastega."

Detailid

Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Kadi Jaanisoo-Kuld
Osalejad: Terje Sild (lapsevanem), Gerli Mikk (eripedagoog), Katri-Evelin Kalaus (Psühhiaatria ja psühhoteraapia keskus SENSUS - kliiniline psühholoog, psühhoterapeut), Sirli Kivisaar (mänguterapeut), Lea Kutsar (kogemuse jagaja)
Korraldaja: Paide Hillar Hanssoo põhikool
marita.kutsar@paidepk.ee