Eesti on Eestist palju suurem

Tagasi kava juurde

Eesti on Eestist palju suurem

Ürituse lava: Meie riik

Välismaal elavaid Eesti juurtega inimesi on kuni 200 000, moodustades ligikaudu 15% kõikidest eestlastest. Hiljutine uuring näitas, et umbes 75% nendest inimestest soovib osaleda Eesti ühiskonnaelus ja aidata kaasa Eesti arengule. Nende eestlaste rolli ja nende positiivset mõju Eestile ei ole täiel määral seni aga kasutatud. Mida saab Eesti teha, et see soov ja side püsiks ning kasvaks? Kuidas osaleda ja panustada välismaalt? Sealjuures teades, et ajalooliselt ja geograafiliselt on kogukondadel väga erinevad väljakutsed, võimalused ja ka ootused riigile.

Detailid

Arutelu keel: Eesti
Viipekeel
Arutelu juht: Keiu Telve
Osalejad: Marin Mõttus, Ellen Valter, Ülemaailmse Eesti Noortvõrgustiku esindaja, Kristjan Erik Liive
Korraldaja: Välisministeerium, International Estonian Centre
keit.spiegel@mfa.ee