Autoriõigus – hariduse vedur või pidur?

Tagasi kava juurde

Autoriõigus – hariduse vedur või pidur?

Ürituse lava: Hariduse ala

Nanotehnoloogiad, isesõitvad autod ja tehisintellekt on pikast loetelust vaid mõned, mis on saamas meie igapäevaelu osaks. Hariduse omandajad peavad õppetöö käigus saama uusi teadmisi ja arenema, et edukalt toime tulla tänapäeva ühiskonna väljakutsetega. Autoriõiguse seaduses on toodud erandid, millele tuginedes võivad õppeasutused kasutada teiste isikute loomingut ilma loata ja tasu maksmiseta. Samas on iga erandiga seotud ka terve rida kohustusi, mida teoste kasutaja peaks nõuetekohaselt järgima. Õppetöö on pidevas arengus, järjest enam võetakse kasutusele digitaalset õppevara, õpe on liikunud klassiruumist veebi. Õppeprotsess muutub, samal ajal pärineb osa autoriõiguse seaduse sätteid, mis reguleerivad teoste vaba kasutust, 28 aasta tagusest ajast. Arutleme, kas ja kuidas autoriõigused aitavad kaasa või hoopis piiravad teadmuse levikut ning milline võiks olla tänapäeva ühiskonda kõige paremini sobiv lahendus ning millises suunas edasi liikuda.

Detailid

Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Mari-Liis Lill
Osalejad: Anneli Ott (Eesti Vabariigi kultuuriminister), Juko-Mart Kõlar (Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia direktor), Urmas Ambur (Eesti Esitajate Liidu tegevdirektor), Robert Lippin (Haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler), Märt Aro (DreamApply ja Nordic Edtech Forum N8 juht)
Korraldaja: Eesti Esitajate Liit
urmas@eel.ee