Sulge

Kes mudeldab kriisiolukordi tulevikus?

Ürituse lava: Teadusala

Põhikooli lõpus sooritatavate PISA testide tulemused on Eesti õpilastel silmapaistavad nii matemaatikas kui ka loodusteadustes. Ometi ei soovi meie õpilased tihti edasi õppida erialadel, mis eeldavad matemaatika ja loodusteaduste head oskust. Ülikoolid kurdavad teadlaste järelkasvu vähesust. Koolides on puudus loodusteaduste õpetajatest, eriti matemaatikaõpetajatest. Arutelus räägime matemaatika kui loogilist mõtlemist, probleemilahendusoskust ja arutlusoskust arendava distsipliini olulisusest meie teadlas- ja insenerkonna tuleviku jaoks.

Detailid

Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Urmas Vaino
Osalejad: Krista Fischer (Teadusnõukoja liige, Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor), Priit Vellak (Milrem AS arendusjuht, Eesti Maaülikooli doktorant), Karin Täht (Tartu Ülikooli matemaatikahariduse keskuse juhataja, matemaatikahariduse psühholoogia kaasprofessor), Jüri Kurvits (Tallinna Ülikooli matemaatika didaktika lektor, Tallinna Tehnikaülikooli lektor), Andero Uusberg (Tartu Ülikooli afektiivse psühholoogia kaasprofessor)
Korraldaja: Teadusala konsortsium

Link: https://www.facebook.com/events/2975547399236494/