Sulge

Kriitilised maavarad ja kriitilised küsimused

Ürituse lava: Maa ala

Digi- ja rohepööre suurendavad hüppeliselt nõudlust kriitiliste maavarade, näiteks fosforiidi ja haruldaste muldmetallide järele. Kui seni on Euroopa Liit toetunud maavarade impordile, siis uue strateegia järgi avatakse tee nende laialdasemaks kaevandamiseks oma territooriumil, teatavasti on ka Eestis nende varu võrdlemisi suur. Samal ajal kasvatab Rail Balticu ja neljarealiste maanteede rajamine survet ka ehitusmaavarade, näiteks lubja- ja dolokivi, liiva, kruusa ja savi kaevandamiseks. Mitmed kohalikud omavalitsused ja kogukonnad seisavad aga jõuliselt oma õiguse eest puhtale keskkonnale, takistades nii uute karjääride ja kaevanduste rajamist. Arutelu eesmärk on kaardistada maavaradega seotud kriitilised küsimused, mida eri huvipooled peavad oluliseks üheskoos püstitada. Niiviisi püüame luua nende vahel rohkem mõistmist, mille pinnalt leida tulevikus võimalikult head lahendused maapõuepoliitikas.

Detailid

Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Kaisa Jõgeva (DD StratLab)
Osalejad: Kaja Toikka (kaevandamisest mõjutatud kogukonna liige), Mihkel Pukk (Eesti Maavarade Ühingu liige), Hendrik Puhkim (Keskkonnamõju Hindajate Ühingu juhatuse esimees), Tiit Terik (Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees), Veiko Karu (TalTech geoloogia instituudi mäenduse ja maavaratehnoloogia osakonna juhataja), Margus Raha (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi maavarade osakonna analüütik), Rein Voog (Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liidu juhataja)
Korraldaja: Eesti Roheline Liikumine ja Keskkonnaõiguse Keskus
silver@roheline.ee ja tarmo@k6k.ee)
Link: https://www.facebook.com/events/866655103930399/