Sulge

Konfliktide lahendamise keerukas kunst – etendus ja arutelu taastavast õigusest

Ürituse lava: Turvatunde ala

"Kuidas lahendad konflikte sina? Konflikte on meie kõigi elus ja nende lahendamise oskused on vajalikud igal elualal erinevates sotsiaalsetes situatsioonides. Taastav õigus on üks viis läheneda konfliktide lahendamisele. Taastava õiguse erinevatel meetoditel on suur potentsiaal, kuid Eestis neist võimalustest veel palju ei teata. Taastava õiguse eesmärk on neutraalse vahendaja abil probleeme läbi rääkida, leida viisid tekkinud kahju heastamiseks ja edasiliikumiseks. Pikas perspektiivis aitab taastav õigus luua avatud ja turvalise kogukonna. Arutelu esimeses pooles näitame taastava õiguse protsessi läbimängu ühe levinud kogukonnakonflikti näitel. Kuidas käituda olukorras, kus õigusrikkumisi sooritav noor häirib kogukonna turvatunnet ja stabiilsust? Kuidas tunnevad end selles olukorras teiste laste vanemad, kohaliku kooli õpetajad ja noor ise? Kuidas jõuda kõigile sobiva lahenduseni? Just neile küsimustele saabki taastava õiguse läbimängust vastused. Arutelu teises pooles räägivad panelistid, millistes olukordades taastava õiguse meetodit veel kasutada saab ning mis on meetodi eelised ja puudused võrreldes teiste konfliktilahendusviisidega.

Detailid

Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Urmas Vaino (ERRi teleajakirjanik ja vabatahtlik konfliktivahendaja)
Osalejad: Annegrete Johanson (Sotsiaalkindlustusameti taastava õiguse ja lepituse teenuse juht); Kristel Põhjala (Rapla maakonna noorsoopolitseinik ja vabatahtlik konfliktivahendaja); Stanislav Solodov (Justiitsministeeriumi projektijuht ja vabatahtlik konfliktivahendaja). Etenduses osalevad: Margarita Ingel (Politsei ja Piirivalveameti vanemkorrakaitseametnik ja vabatahtlik konfliktivahendaja); Arno Lauk (Politsei ja Piirivalveameti ennetusspetsialist ja vabatahtlik konfliktivahendaja); Erik Richard Salumäe (Eesti Muusika ja Teatriakadeemia lavakunstikooli III kursuse tudeng); Karel Käos (Eesti Muusika ja Teatriakadeemia lavakunstikooli III kursuse tudeng); Maria Liive (Eesti Muusika ja Teatriakadeemia lavakunstikooli III kursuse tudeng), Taimi Nilson (Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna projektijuht).
Korraldaja: Justiitsministeerium
maria.laanjarv@just.ee
Link: https://www.facebook.com/events/1008461706393441/