Kes väärib Eestis head haridust?

Tagasi kava juurde

Kes väärib Eestis head haridust?

Ürituse lava: Hariduse ala

Eestit kiidetakse paljude riikidega võrreldes võrdseid võimalusi pakkuva haridussüsteemi pärast. Samas teame, et venekeelsete põhikoolide lõpetajate tulemused jäävad PISA testide järgi eestikeelsetest maha pooleteise õppeaasta võrra; iga viies põhikooli lõpetaja ei omanda keskharidust; haridustee katkestajate seas on poisse tunduvalt rohkem kui tüdrukuid jpm. Laste sotsiaalmajanduslik taust mängib sageli suuremat rolli kui kooli kvaliteet. Selle mõju vähendamine tähendaks aga sageli kodu mõju vähendamist. Kellel peaks Eestis olema võrdne võimalus saada väga hea haridus? Eesti ja muu emakeelega õpilastel? Poistel ja tüdrukutel? Ekstravertidel ja introvertidel? Muusika- ja robootikahuvilistel? Milliseid ootusi haridusele seame ja kelle asi on need täita?

Detailid

Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Indrek Lillemägi (Pelgulinna riigigümnaasiumi direktor)
Osalejad: Aune Valk (TÜ õppeprorektor), Joosep Norma (Noored Kooli koolitusjuht), Irene Käosaar (Integratsiooni SA juht), Atko-Madis Tammar (õiguskantsleri nõunik)
Korraldaja: SA Noored Kooli
margot@nooredkooli.ee