Erivajadusega laps – kas süsteemide sees või vahel?“

Tagasi kava juurde

Erivajadusega laps – kas süsteemide sees või vahel?“

Ürituse lava: Kas maa tuleb täita lastega? (L) (ala 6)

Haridus- ja sotsiaalvaldkondade koostöö lapse toetamisel. Sotsiaalsüsteemis on hetkel pigem puudespetsiifilisus, hariduses räägitakse tuge vajavast lapsest. Kui lapsel on puue, siis kelle roll on teda toetada – haridusasutuses, kodus, mänguväljakul? Seadused (SHS, LasteKs, PGS) võimaldavad teha koostööd ja kohustavad tuge tagama, kuid on omavahel dubleerivad, millest tulenevalt oleneb lapsega tegelevast isikust, kes ja kuidas tuge pakub/tagab. Kuidas jõuda valdkonnaülese lahenduskesksuseni ja võimalikult ennetavas võtmes?

Detailid

Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Urmas Vaino
Osalejad: Irma Väre (Viljandi Vallavalitsuse abivallavanem (haridus, kultuur, sotsiaal)), Ebeli Berkman (Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseosakonna juhataja, puudega lapse vanem), Marta Rohtla (Sotsiaalkindlustusameti puudega laste tugiteenuste juht), Elisabeth Egel (noorte esindaja), Pille Prey (Sotsiaalkindlustusameti ennetusteenuse konsultant)
Korraldaja:
marta.rohtla@sotsiaalkindlustusamet.ee
Link: