Sulge

Eestile on suurim väljakutse põhi- ja keskharidusega ning kutsealaste oskusteta inimeste arendamine - vabahariduse võimalused selleks.

Ürituse lava: Hariduse ala

Eestis on elukestvas õppes osalemine kõrge, kuid vähem õpivad need, kes seda enim vajaksid. Õppimises on märgatav lõhe rahvuseti – teisest rahvusest elanikud täiendavad end vähem ja piirkonniti – rohkem Põhja-Eestis. Probleemiks on katkenud haridusteega noorte suur osa rahvastikus. Õppimise vastu huvi tekitamiseks ja tasemeõppesse naasmise toetamiseks sobivad hästi vabahariduses pakutavad võimalused: isiksuse arengut, loovust, ettevõtlikkust, kodanikuaktiivsust arendavad koolitused jm.

Detailid

Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Anzori Barkalaja
Osalejad: Siirius Sikka (vabaharidusliku koolituskeskuse esindaja), Tiiu Männiste (filosoofiadoktor, täiskasvanute koolituste korraldaja, endine Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli õppedirektor ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia täiendusõppetalituse juht), Igor Jallai (ettevõtja, kohaliku omavalitsuse esindaja)
Korraldaja: Eesti Vabaharidusliit
janne.liidik@vabaharidus.ee
Link: https://www.facebook.com/events/795098171162821/